TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT TUYEN SINH MOI BANER VIỆC LÀM TUYỂN HƯỚNG DẪN DU LỊCH TUYỂN SINH BĐXN 2019 THONG BAO QUAN TRONG Cơ sở mới quận Bình Thạnh BANER NGÀNH DU LỊCH Quảng cáo tuyển sinh chế biến món ăn Spmn BANER 3

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

Thông báo chiêu sinh lớp Quay và dựng video trên điện thoại và máy tính căn bản

xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2019

xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SƯ PHẠM MẦM NON NĂM 2019

xem thêm

Đối tác

Tin tức >> Bản tin trường

Phòng Đào Tạo (23/07/2010)CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

I. CHỨC NĂNG:

- Giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu đào tạo, xây dựng quy hoạch kế hoạch đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, chương trình và giáo trình môn học; tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng tốt nghiệp.

- Giúp Hiệu trưởng quản lý toàn diện công tác dạy và học các loại hình đào tạo của Trường: Đào tạo TCCN, đào tạo theo hợp đồng, liên kết đào tạo…

 

II. NHIỆM VỤ:

1. Công tác kế hoạch chương trình

- Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo chính quy hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo. - Chủ trì xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch, tiến độ đào tạo; thời khóa biểu đào tạo chính quy, liên thông, liên kết.

- Chủ trì xây dựng và đề xuất định mức nguyên phụ liệu thực hành, thực tập môn học; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập.

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng đào tạo, thống kê báo cáo định kỳ theo quy định của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng.

- Theo dõi kế hoạch thực tập tốt nghiệp cho học sinh.

2. Công tác Giáo vụ:

- Tổ chức điều hành quá trình đào tạo; thực hiện quy chế về giảng dạy, học tập theo quy định.

- Quản lý và đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên.Thực hiện công tác giáo vụ : Lập các bảng biểu phục vụ công tác giảng dạy và học tập; Theo dõi, quản lý các loại sổ liên quan công tác đào tạo.

- Tổ chức lưu trữ tài liệu, kết quả giảng dạy và học tập.

- Tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá công tác đào tạo, hội nghị nghiên cứu khoa học, đề xuất các biện pháp cải tiến và áp dụng các kinh nghiệm tốt vào quá trình đào tạo.

- Quản lý toàn bộ chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ cho việc dạy và học. - Tư vấn cho hiệu trưởng ký kết các loại hợp đồng liên quan đến công tác đào tạo; Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đó. - Tổ chức các kỳ thi học kỳ, thi tốt nghiệp; lập hồ sơ, thủ tục về việc quản lý, cấp phát văn bằng và chứng chỉ tốt nghiệp.

3. Công tác Tuyển sinh:

- Thực hiện công tác tuyển sinh các hệ đào tạo theo quy chế tuyển sinh - Xây dựng chương trình, kế hoạch tuyển sinh hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

- Báo cáo tuyển sinh theo quy định của cơ quan cấp trên.

4. Tổ chức nhân sự: