TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
TB XEM WEB MỚI Thông báo khai giảng TCMN_Khaigiang Thông báo mơi Tuyển sinh mới 2017 - mika THONG BAO NHAP HOC Tuyển sinh mới 2017 - mika BANER NGÀNH DU LỊCH

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2017

xem thêm

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC NĂM 2017

xem thêm

TRÍCH LƯỢC HỎI VÀ ĐÁP THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017

xem thêm

Đối tác

Tin tức >> Bản tin trường

Thông báo nghỉ hè 2017 (12/06/2017)

 

   

TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN

     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 
       

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 
 
   

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Nghỉ hè năm học 2016-2017 cho học sinh Khóa 12

---------------------------------------

 

Kết thúc năm học 2016-2017 học sinh khóa 12 được nghỉ hè theo kế hoạch sau đây:

  1. I.      Thời gian nghỉ hè:

Từ ngày 07/8/2017 đến hết ngày 04/9/2017

 

  1. Ngày nhập học trở lại: Tất cả học sinh Khóa 12 học trở lại từ ngày 05/9/2017.

 

  1. III.           Trong thời gian nghỉ hè học sinh khóa 12 thực hiện các việc sau đây:

1)    Xem lịch học học kỳ 1 năm học 2017-2018 trên website của Trường;

2)    Những học sinh khóa 12 còn nợ môn học nếu khóa 13 có lịch học môn đó thì đến Phòng đào tạo hướng dẫn đăng ký học cùng khóa 13 để trả nợ môn học;

3)    Những học sinh khóa 12 còn nợ học phí học kỳ 2 phải nộp ngay sau kỳ nghỉ hè;

4)    Tất cả học sinh khóa 12 nộp học phí học kỳ 3 từ ngày 05/9/2017 đến 23/9/2017;

5)    Học sinh khóa  12 trước khi nghỉ hè đến Phòng học sinh sinh viên tại Cơ sở 1 gặp Thầy Kha để biết những hồ sơ còn thiếu để nộp bổ sung ngay sau kỳ nghỉ hè. Nếu không nộp thì không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.

6)    Trong thời gian nghỉ hè và tiếp sau đó học sinh sẽ được nhận thưởng nếu giới thiệu người nhập học tại trường (có văn bản cụ thể kèm theo);

7)    Những học sinh khóa 12 – hệ 2 năm 3 tháng và hệ 3 năm đang học văn hóa theo lịch thì vẫn học bình thường;

8)    Lưu ý: Nếu quá thời hạn nghỉ hè 3 ngày mà học sinh không đến học thì Trường sẽ gửi giấy báo về cơ quan quân sự địa phương (nếu là nam) và Ngân hàng chính sách xã hội (nếu học sinh đã vay vốn đi học) theo quy định./.

Ghi chú: Học sinh các khóa 11, khóa 13 vẫn học bình thường theo Thời khóa biểu.

 

 

       
 

Nơi nhận:

-   HĐQT, BGH(để báo cáo)

-   Các đơn vị, GV (để thực hiện)

-   Đăng Website

-   Lưu VT, kiểm định

 
 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Việt Dũng