TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
mam non TB XEM WEB MỚI TB CHUYEN WEB Thông báo khai giảng TCMN_Khaigiang Thông báo mơi Tuyển sinh mới 2017 - mika THONG BAO NHAP HOC Tuyển sinh mới 2017 - mika BANER NGÀNH DU LỊCH

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2017

xem thêm

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC NĂM 2017

xem thêm

TRÍCH LƯỢC HỎI VÀ ĐÁP THÔNG TIN TUYỂN SINH 2017

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Quản lý doanh nghiệp

Chương trình đào tạo (10/09/2014)

Ngành đào tạo:  QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Khung chương trình đào tạo:

 

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

1

Chính trị

5

2

Pháp luật

2

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

4

Giáo dục thể chất

2

5

Tin học

3

6

Anh văn căn bản

5

7

Kỹ năng giao tiếp

2

8

Kinh tế chính trị

3

9

Luật kinh tế

2

10

Kinh tế vi mô

3

11

Nguyên lý kế toán

4

12

Kế toán doanh nghiệp

4

13

Quản trị chi  phí

4

14

Nguyên lý thống kê

3

15

Marketing căn bản

4

16

Lý thuyết tài chính

3

17

Thuế

2

18

Quản trị doanh nghiệp

6

19

Thống kê kinh doanh

3

20

Quản trị sản xuất

5

21

Phân tích hoạt động kinh doanh

4

22

Quản trị nhân sự

4

23

Quản trị tài chính doanh nghiệp

5

24

Quản trị chất lượng sản phẩm

3

25

Quản trị rủi ro

3

26

TT.Thống kê kinh doanh

3

27

TT. Quản trị sản xuất

3

28

TT. Quản trị nhân sự

2

29

THI TỐT NGHIỆP

3 môn