TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
CHÚC GIÁNG SINH BANER GIOI THIỆU CHÍNH Tuyển sinh spmn BANER VIỆC LÀM BANER 2 Chế biến món ăn Cơ sở mới quận Bình Thạnh BANER NGÀNH DU LỊCH Quảng cáo tuyển sinh chế biến món ăn Spmn BANER 3

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2018

xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP NGÀNH SƯ PHẠM MẦM NON NĂM 2018

xem thêm

Tuyển sinh cao đẳng chính quy Trường Cao đẳng Kinh tế - Công nghệ TP.HCM

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Kế toán doanh nghiệp

Chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp (23/09/2011)

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trung cấp  ngành Kế toán được thiết kế để đào tạo kế toán viên trình độ TC có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe, nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng làm việc, đồng thời học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Kế toán hoặc các ngành tương đương thuộc khối kinh tế.

Đào tạo kế toán viên trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, luật pháp và tài chính, tiền tệ theo yêu cầu của cán bộ trung cấp kinh tế, với các mục tiêu cụ thể:        

Nội dung chương trình:

 

Mã/MH

/MĐ

Tên môn học, môn đun

Số tín chỉ

MH1

Giáo dục chính trị

2

MH2

Pháp luật

2

MH3

Giáo dục Quốc phòng- AN

2

MH4

Giáo dục thể chất

2

MH5

Tin học

2

MH6

Tiếng Anh

3

MH7

Nguyên lý thống kê

2

MH8

Nguyên lý kế toán

2

MH9

Kinh tế chính trị

2

MH10

Kinh tế vi mô

2

MH11

Lý thuyết tài chính

2

MH12

Luật kinh tế

2

MH13

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

2

MH14

Anh văn chuyên ngành

2

MĐ15

Tài chính doanh nghiệp

2

MĐ16

Kế toán doanh nghiệp 1

3

MĐ17

Kế toán doanh nghiệp 2

3

MĐ18

Kiểm toán căn bản

2

MĐ19

Kế toán Excel

3

MĐ20

Kế toán quản trị

2

MĐ21

Kế toán doanh nghiệp 3

3

MĐ22

Thuế

2

MĐ23

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

MĐ24

Thực tập kế toán thủ công

2

MĐ25

Kế toán trên máy tính

3

MĐ26

Thực tập tốt nghiệp

6