TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
THÔNG BÁO HỌC LẠI SAU DỊCH COVID 2 THÔNG BÁO HỌC LẠI SAU DỊCH COVID Baner quảng cáo saigonc BANER BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2020 BANER NGÀNH DU LỊCH Quảng cáo tuyển sinh chế biến món ăn Spmn

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2020 (CẬP NHẬT 08/01/2020)

xem thêm

Thông báo chiêu sinh lớp Quay và dựng video trên điện thoại và máy tính căn bản

xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH SƯ PHẠM MẦM NON NĂM 2019

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Tiếng Anh

Chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh (25/07/2019)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Tên ngành, nghề: Tiếng Anh

Mã ngành, nghề: 5220206

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Tốt nghiệp Trung học cơ sở và tương đương, có bổ sung văn hóa trung học phổ thông theo quyết định Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành.

Thời gian đào tạo: 2 năm – 3 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

- Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

- Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam;

- Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;

- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

- Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;

- Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Người học cũng có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức:

- Vận dụng được kiến thức và áp dụng được những khái niệm cơ bản trong Ngữ âm học và Âm vị học tiếng Anh, phát âm đúng tiếng Anh

- Nắm vững những vấn đề cơ bản của ngữ nghĩa học tiếng Anh và những kỹ năng phân tích ngữ nghĩa

- Vận dụng kiến thức khái quát về văn hóa, văn học, giao thoa văn hóa các nước nói tiếng Anh bao gồm các đặc điểm về lịch sử, con người, văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị và giáo dục vào các kỹ năng thuyết trình, phân tích phê phán, làm việc nhóm, nghiên cứu liên ngành và kỹ năng tranh luận, nâng cao vốn từ vựng, các kỹ năng tiếng Anh.

- Có khả năng nắm vững các kiến thức về lý thuyết dịch, có thể áp dụng các kiến thức này trong công tác biên phiên dịch.

Kỹ năng:

- Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin,.

- Có  thể sử dụng tiếng Anh thành thạo với các kỹ năng ngôn ngữ (nghe, nói, đọc, viết), biên dịch, phiên dịch, có tư duy phê phán, kỹ năng phân tích, tổng hợp, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề để hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp; có các năng lực và kỹ năng khác cần thiết để làm việc và phát triển trong môi trường hội nhập như kỹ năng thuyết phục, đàm phán, năng lực quản lý và năng lực tự học

Thái độ:

- Có lập trường và quan điểm vững vàng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững và vận dụng sáng tạo các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước vào lĩnh vực tin học. Hiểu và thực hiện đúng đắn giữa nghĩa vụ và quyền lợi của người công dân đối với đất nước.

-  Trung thực, trách nhiệm và đáng tin cậy; có lòng tự tôn dân tộc; say mê trong công việc, tích cực khám phá kiến thức, khám phá thực tiễn;

-    Năng động, nhạy bén và sáng tạo trong các hoạt động chuyên môn, làm việc có kỷ luật và năng suất cao;

-    Đảm bảo tính liêm chính, công bằng, vô tư, không phân biệt đối xử trong nhiệm vụ biên-phiên dịch, trung thành với văn bản (nói/viết) nguyên gốc, không thêm bớt, chỉnh sửa hay bóp méo nội dung thông tin và ý định giao tiếp của tác giả phát ngôn;

- Đảm bảo bí mật thông tin của khách hàng trong nhiệm vụ biên-phiên dịch; có thái độ đúng và hiểu tầm quan trọng của nhiệm vụ biên-phiên dịch; có tính kiên trì, say mê công việc, có hành vi chuyên nghiệp; thực hiện đầy đủ các quy định về đạo đức nghề nghiệp;

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, có đức tính cần cù chịu khó và sáng tạo trong nghề nghiệp. Có tác phong nhanh nhẹn, khiêm tốn, trung thực trong hoạt động nghề nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

-  Đảm nhận được công việc tại các sở ban ngành, các cơ quan nhà nước và các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến việc sử dụng tiếng Anh.

-  Đảm nhận được công việc tại các cơ quan nghiên cứu ngôn ngữ-văn hoá trong và ngoài nước;

-  Đảm nhận được công việc tại các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp có liên quan công việc giao tiếp quốc tế, đối ngoại, phiên dịch hay biên dịch;

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 31

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học:   63 Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương:  210  giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1335 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 486 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1059 giờ

 

3. Nội dung chương trình:

 

 

 

Tên môn học/mô đun

 

Thời gian học tập (giờ)

Số tín chỉ

 

Tổng số

Trong đó

 

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận

Thi/ Kiểm

tra

I

Các môn học chung

10

210

93

100

17

MH01

Chính trị

2

30

22

6

2

MH02

Pháp luật

1

15

10

4

1

MH03

Giáo dục thể chất

1

30

3

24

3

MH04

Giáo dục Quốc phòng và An ninh

2

45

15

26

4

MH05

Tin học

1

30

13

15

2

MH06

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

3

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

 

 

 

 

 

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

 

 

 

 

 

MH07

Văn bản và kỹ thuật soạn thảo văn bản

2

45

15

28

2

MH08

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

30

28

 

2

MH09

Marketing du lịch

2

30

28

 

2

MH10

Tâm lý học quản trị kinh doanh

2

30

28

 

2

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

 

 

 

 

 

MH11

Tiếng Anh giao tiếp 1

2

45

15

28

2

MH12

Tiếng Anh giao tiếp 2

2

45

15

28

2

MH13

Đọc hiểu 1

2

45

15

28

2

MH14

Đọc hiểu 2

2

45

15

28

2

MH15

Toeic 1

2

45

15

28

2

MH16

Viết 1

2

45

15

28

2

MH17

Viết 2

2

45

15

28

2

MH18

Ngữ pháp

2

45

15

28

2

MH19

Ngữ âm thực hành

2

60

0

58

2

MH20

Nhập môn dịch thuật và biên dịch

2

30

28

 

2

MH21

Thực hành biên dịch

2

60

 

58

2

MH22

Thực hành phiên dịch

2

60

 

58

2

MH23

Tiếng Anh thương mại

2

45

15

28

2

MH24

Tiếng Anh thuyết trình

2

45

15

28

2

MH25

Văn hóa Anh – Mỹ

2

30

28

 

2

MH26

Nói 1

2

45

15

28

2

MH27

Nói 2

2

45

15

28

2

MH28

Luyện âm

2

45

15

28

2

MH29

Toeic 2

2

45

15

28

2

MH30

Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp, ứng xử trong kinh doanh du lịch

2

30

28

 

2

MH31

Thực tập tốt nghiệp

5

300

 

290

10

Tổng cộng

63

1545

486

984

75

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

(Đề cương chi tiết kèm theo)

4.2. Nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại các công ty, doanh nghiệp;

- Tham gia các hoạt động bổ trợ khác để rèn luyện học sinh;

- Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa như sau:

 

TT

Nội dung

Thời gian

1

Thể dục, thể thao

5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

2

Văn hóa, văn nghệ:

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể

Ngoài giờ học hàng ngày từ 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

3

Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

5

Tham quan, dã ngoại

Mỗi học kỳ 1 lần

4.3. Thi tốt nghiệp

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

120 phút

2

Lý thuyết tổng hợp:

- Viết

- Toeic

- Ngữ pháp

Viết

120 phút

3

Thực hành nghề nghiệp

Thực hành

180 phút

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Tin cùng chuyên mục

Giới thiệu ngành Tiếng Anh