TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2022 Tuyen sinh Tuyen sinh 2

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

Tuyển sinh các lớp sơ cấp và ngắn hạn năm 2022

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Tin học ứng dụng

Chương trình đào tạo (01/10/2011)

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Tin học được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ thông tin  hoặc các ngành tương đương thuộc khối kỹ thuật.

Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội và khoa học-kỹ thuật theo yêu cầu nghiệp vụ của cán bộ trung cấp kỹ thuật, với các mục tiêu cụ thể:

3. Nội dung chương trình:

  • TIN HỌC

 

Mã/MH/MĐ

Tên môn học, môn đun

Số tín chỉ

 
 
 

I

Các học phần chung

13

 

MH1

Giáo dục chính trị

2

 

MH2

Pháp luật

2

 

MH3

Giáo dục Quốc phòng- AN

2

 

MH4

Giáo dục thể chất

2

 

MH5

Tin học

2

 

MH6

Tiếng Anh

3

 

II

Các môn học, mô đun cơ sở ngành

10

 

MH7

Anh văn tin học

2

 

MH8

Lập trình căn bản (LT-C)

3

 

MH9

Cơ sở dữ liệu & Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

3

 

MH10

Kỹ năng bàn phím

2

 

III

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành

23

 

MH11

Windows

2

 

MĐ12

Lắp ráp – cài đặt - bảo trì

2

 

MĐ13

Thiết kế cơ sở dữ liệu

2

 

MĐ14

Mạng máy tính cơ bản

2

 

MĐ15

Thiết kế Web

3

 

MĐ16

Windows Server 2003

2

 

MĐ17

Đồ họa vi tính

3

 

MĐ18

Phân tích và thiết kế hệ thống

3

 

MĐ19

ISA + Mail Server

2

 

MĐ20

An ninh mạng

2

 

MĐ21

Thực tập tốt nghiệp

6