TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2022 Tuyen sinh Tuyen sinh 2

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

Tuyển sinh các lớp sơ cấp và ngắn hạn năm 2022

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Điện CN và dân dụng

Chương trình đào tạo Ngành điện công nghiệp và dân dụng (01/10/2011)

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện công nghiệp và dân dụng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Điện Công nghiệp – Tự động hóa hoặc các ngành tương đương thuộc khối kỹ thuật.

Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội và khoa học-kỹ thuật theo yêu cầu nghiệp vụ của cán bộ trung cấp kỹ thuật Điện, với các mục tiêu cụ thể:

2. Nội dung chương trình:

 

  • ĐIỆN

 

Mã/MH/MĐ

Tên môn học, môn đun

Số tín chỉ

 
 
 

I

Các học phần chung

13

 

MH1

Giáo dục chính trị

2

 

MH2

Pháp luật

2

 

MH3

Giáo dục Quốc phòng- AN

2

 

MH4

Giáo dục thể chất

2

 

MH5

Tin học

2

 

MH6

Tiếng Anh

3

 

II

Các môn học, mô đun cơ sở ngành

16

 

MH7

An toàn điện

2

 

MH8

Lý thuyết mạch điện

2

 

MH9

Vật liệu điện

2

 

MH10

Đo lường điện và cảm biến

2

 

MH11

Cơ kỹ thuật

2

 

MH12

Khí cụ điện

2

 

MH13

Vẽ thiết kế điện

2

 

MH14

Kỹ thuật điện tử

2

 

III

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành

18

 

MĐ15

Máy điện

2

 

MĐ16

Điện tử công suất

2

 

MĐ17

Truyền động điện (10 tiết TH)

2

 

MĐ18

Trang bị điện

2

 

MĐ19

Điều khiển lập trình PLC

2

 

MĐ20

Điều khiển điện - khí nén

2

 

MĐ21

Điều khiển logic (có 10 tiết thực hành phần mềm)

2

 

MĐ22

Vi điều khiển

2

 

MĐ23

Cung cấp điện (10 tiết thực hành phần mềm)

2

 

MĐ24

Thực tập tốt nghiệp

6