TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2022 Tuyen sinh Tuyen sinh 2

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

Tuyển sinh các lớp sơ cấp và ngắn hạn năm 2022

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu

Chương trình đào tạo Ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu (10/09/2014)

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình nhằm đào tạo học sinh có trình độ Trung cấp chuyên nghiệp về kinh doanh xuất nhập khẩu.

- Học sinh sau khi được đào tạo phải có đủ phẩm chất đạo đức, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của cán bộ Trung cấp chuyên nghiệp.

- Học sinh được trang bị các kiến thức về kinh tế ngoại thương, nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu…

Học sinh sau khi hoàn thành chương trình Trung cấp chuyên nghiệp ngành kinh doanh xuất nhập khẩu phải đạt được những yêu cầu sau:

3. Nội dung chương trình:


  • KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

 

Mã/MH/MĐ

Tên môn học, môn đun

Số tín chỉ

 
 
 

I

Các học phần chung

13

 

MH1

Giáo dục chính trị

2

 

MH2

Pháp luật

2

 

MH3

Giáo dục Quốc phòng- AN

2

 

MH4

Giáo dục thể chất

2

 

MH5

Tin học

2

 

MH6

Tiếng Anh

3

 

II

Các môn học, mô đun cơ sở ngành

21

 

MH7

Kinh tế chính trị

2

 

MH8

Nguyên lý thống kê

2

 

MH9

Nguyên lý kế toán

2

 

MH10

Luật kinh tế

2

 

MH11

Lý thuyết tài chính

2

 

MH12

Kế toán doanh nghiệp

2

 

MH13

Anh văn thư tín thương mại

3

 

MH14

Luật thương mại VN và quốc tế áp dụng trong ngoại thương

2

 

MH15

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

 

MH16

Quản trị chất lượng hàng hóa

2

 

III

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành

14

 

MĐ17

Kinh tế ngoại thương

3

 

MĐ18

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

3

 

MĐ19

Thanh toán quốc tế

2

 

MĐ20

Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

2

 

MĐ21

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

2

 

MĐ22

Thủ tục hải quan hàng hóa XNK

2

 

MĐ23

Thực tập tốt nghiệp

6