TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2022 Tuyen sinh Tuyen sinh 2

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

Tuyển sinh các lớp sơ cấp và ngắn hạn năm 2022

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Marketing

Chương trình đào tạo Ngành marketing (15/07/2010)

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Nghiệp vụ Marketing được thiết kế để đào tạo cán bộ trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và các ngành tương đương thuộc khối kinh tế.

Đào tạo cán bộ trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, luật pháp và tài chính, tiền tệ theo yêu cầu của cán bộ trung cấp kinh tế, với các mục tiêu cụ thể:

Nội dung chương trình:

 

  • MARKETING

 

Mã/MH/MĐ

Tên môn học, môn đun

Số tín chỉ

 
 
 

I

Các học phần chung

13

 

MH1

Giáo dục chính trị

2

 

MH2

Pháp luật

2

 

MH3

Giáo dục Quốc phòng- AN

2

 

MH4

Giáo dục thể chất

2

 

MH5

Tin học

2

 

MH6

Tiếng Anh

3

 

II

Các môn học, mô đun cơ sở ngành

15

 

MH7

Nguyên lý thống kê

2

 

MH8

Nguyên lý kế toán

2

 

MH9

Anh văn marketing

3

 

MH10

Kinh tế chính trị

2

 

MH11

Kinh tế vi mô

2

 

MH12

Luật kinh tế

2

 

MH13

Marketing căn bản

2

 

III

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành

19

 

MH14

Quản trị học

2

 

MH15

Nghiên cứu marketing

2

 

MĐ16

Bán hàng và quản trị bán hàng

2

 

MĐ17

Hành vi người tiêu dùng

3

 

MĐ18

Marketing DL-DV-TM

3

 

MĐ19

Marketing quốc tế

2

 

MĐ20

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

 

MĐ21

Quản trị thương hiệu, giá, PP và cổ động

3

 

MĐ22

Thực tập tốt nghiệp

6