TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2022 Tuyen sinh Tuyen sinh 2

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

Tuyển sinh các lớp sơ cấp và ngắn hạn năm 2022

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

Chương trình đào tạo ngành Nghiệp vụ Nhà hàng- Khách sạn (01/10/2011)

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành NVNHKS được thiết kế để đào tạo cán bộ trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị NHKS và các ngành tương đương thuộc khối kinh tế.

Đào tạo cán bộ trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội, luật pháp theo yêu cầu của cán bộ trung cấp kinh tế, với các mục tiêu cụ thể:

3. Nội dung chương trình:

 

  • NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

 

Mã/MH/MĐ

Tên môn học, môn đun

Số tín chỉ

 
 
 

I

Các môn học chung

13

 

MH1

Giáo dục chính trị

2

 

MH2

Pháp luật

2

 

MH3

Giáo dục Quốc phòng- AN

2

 

MH4

Giáo dục thể chất

2

 

MH5

Tin học căn bản

2

 

MH6

Tiếng Anh căn bản

3

 

II

Các môn học, mô đun cơ sở ngành

15

 

MH7

Tổng quan du lịch và khách sạn

2

 

MH8

Địa lý và tài nguyên du lịch

2

 

MH9

Quan hệ chăm sóc khách hàng

2

 

MH10

Giao tiếp trong kinh doanh

2

 

MH11

Văn hóa ẩm thực

2

 

MH12

Bảo vệ môi trường & vệ sinh an toàn TP.

1

 

MH13

Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

2

 

MH14

Tuyến điểm và thiết kế tour du lịch

2

 

III

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành

23

 

MH15

Tiếng Anh chuyên ngành KD NH - KS

4

 

MH16

Quản trị kinh doanh nhà hàng - khách sạn

3

 

MH17

Quản trị điều hành yến tiệc

2

 

MH18

Nghiệp vụ nhà hàng

4

 

MH19

Nghiệp vụ khách sạn

4

 

MH20

Nghiệp vụ thanh toán

2

 

MH21

Thực tập tốt nghiệp

6