TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2022 Tuyen sinh Tuyen sinh 2

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

Tuyển sinh các lớp sơ cấp và ngắn hạn năm 2022

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Quản lý doanh nghiệp

Chương trình đào tạo Ngành Quản lý doanh nghiệp (10/09/2014)

1. Mục tiêu đào tạo

Sau khi học xong chương trình trung cấp Quản lý doanh nghiệp học sinh được cấp Bằng Trung cấp Quản lý doanh nghiệp.Chương trình cung cấp cho học sinh những kiến thức chung về chính trị, pháp luật, công nghệ thông tin, ngoại ngữ và cung cấp những kiến thức cơ sở của công tác quản trị doanh nghiệp như kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kế toán… để đi sâu vào các kiến thức chuyên ngành quản trị như tổ chức và quản lý sản xuất, lao động vật tư, tài chính, công tác kế hoạch, thống kê và phân tích thẩm định dự án đầu tư trong một doanh nghiệp.

2. Nội dung chương trình:

  • QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

Mã/MH/MĐ

Tên môn học, môn đun

Số tín chỉ

 
 
 

I

Các học phần chung

13

 

MH1

Giáo dục chính trị

2

 

MH2

Pháp luật

2

 

MH3

Giáo dục Quốc phòng- AN

2

 

MH4

Giáo dục thể chất

2

 

MH5

Tin học

2

 

MH6

Tiếng Anh

3

 

II

Các môn học, mô đun cơ sở ngành

16

 

MH7

Nguyên lý thống kê

2

 

MH8

Nguyên lý kế toán

2

 

MH9

Kinh tế chính trị

2

 

MH10

Luật kinh tế

2

 

MH11

Kinh tế vi mô

2

 

MH12

Kế toán doanh nghiệp

2

 

MH13

Lý thuyết tài chính

2

 

MH14

Quản trị chi phí

2

 

III

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành

19

 

MH15

Quản trị học

2

 

MH16

Thuế

2

 

MĐ17

Quản trị doanh nghiệp

3

 

MĐ18

Quản trị sản xuất

3

 

MĐ19

Quản trị nhân sự

3

 

MĐ20

Quản trị tài chính doanh nghiệp

2

 

MĐ21

Quản trị chất lượng hàng hóa

3

 

MĐ22

Quản trị rủi ro

2

 

MĐ23

Thực tập tốt nghiệp

6