TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Tuyen sinh 2021 Tuyen sinh Tuyen sinh 2

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

undefined

Tài liệu học tập trực tuyến

xem thêm
undefined

Đội ngũ giảng viên trực tuyến

xem thêm

Thông báo mức học phí, lệ phí hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2021

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Sư phạm mầm non

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Mầm non (04/03/2017)

Mục tiêu đào tạo

-        Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Sư phạm Mầm non được thiết kế để đào tạo giáo viên mầm non trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe để làm việc. Về năng lực chuyên môn, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để tìm việc làm, đồng thời có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các thành tựu của khoa học giáo dục.

-        Sau khi tốt nghiệp người học có thể học liên thông lên các bậc học cao hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển của bản thân, của khoa học giáo dục và của nền kinh tế xã hội.

-        Chương trình khóa học bao gồm các khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành về giáo dục mầm non. Bên cạnh đó, người học cũng được trang bị những kiến thức chung về chính trị, tin học, ngoại ngữ (tiếng Anh), giáo dục thể chất, pháp luật, quốc phòng-an ninh và kỹ năng giao tiếp.

-        Khi tốt nghiệp, người học được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp có khả năng chăm sóc, giáo dục trẻ tại các trường mầm non, các cơ sở giáo dục mầm non, đảm bảo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định.

Khung chương trình đào tạo

 

TT

Tên học phần

Số ĐVHT

1

Giáo dục Quốc phòng-An ninh

5

2

Giáo dục chính trị

5

3

Giáo dục thể chất

2

4

Ngoại ngữ (tiếng Anh)

5

5

Pháp luật

2

6

Tin học

3

7

Kỹ năng giao tiếp

2

1

Giáo dục học đại cương

2

2

Giáo dục học mầm non

3

3

Tâm lý học mầm non

5

4

Tiếng Việt thực hành

2

5

Văn học thiếu nhi

3

6

Âm nhạc

3

7

Múa

2

8

Mỹ thuật

3

9

Vệ sinh, phòng bệnh cho trẻ mầm non

3

1

Giải phẩu sinh lý trẻ mầm non

3

2

Dinh dưỡng trẻ mầm non

2

3

Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với môi trường xung quanh

3

4

Đồ chơi trẻ em

3

5

Phương pháp tổ chức hoạt động âm nhạc cho trẻ mầm non

3

6

Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

3

7

Phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ mầm non

3

8

Phương pháp phát triển ngôn ngữ trẻ mầm non

3

9

Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với văn học

3

10

Phương pháp cho trẻ mầm non làm quen với toán

3

11

Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non

2

12

Giáo dục hòa nhập

2

12

Nghề giáo viên mầm non

2

1

Thực tập nghề nghiệp 1

4

2

Thực tập nghề nghiệp 2

4