TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2022 Tuyen sinh Tuyen sinh 2

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

Tuyển sinh các lớp sơ cấp và ngắn hạn năm 2022

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Tài chính ngân hàng

Chương trình đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng (23/09/2011)

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng được thiết kế để đào tạo cán bộ trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành tương đương thuộc khối kinh tế.

Đào tạo cán bộ trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, luật pháp và tài chính, tiền tệ theo yêu cầu của cán bộ trung cấp kinh tế, với các mục tiêu cụ thể:

3. Nội dung chương trình:

 

  • TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 

Mã/MH/MĐ

Tên môn học, môn đun

Số tín chỉ

 
 
 

I

Các học phần chung

13

 

MH1

Giáo dục chính trị

2

 

MH2

Pháp luật

2

 

MH3

Giáo dục Quốc phòng- AN

2

 

MH4

Giáo dục thể chất

2

 

MH5

Tin học

2

 

MH6

Tiếng Anh

3

 

II

Các môn học, mô đun cơ sở ngành

16

 

MH7

Nguyên lý thống kê

2

 

MH8

Nguyên lý kế toán

2

 

MH9

Kinh tế chính trị

2

 

MH10

Kinh tế vi mô

2

 

MH11

Lý thuyết tài chính

2

 

MH12

Luật kinh tế

2

 

MH13

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

2

 

MH14

Anh văn chuyên ngành

2

 

III

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành

19

 

MĐ15

Nghiệp vụ ngân hàng

3

 

MĐ16

Thuế

2

 

MH17

Marketing ngân hàng

2

 

MĐ18

Kế toán ngân hàng

2

 

MH19

Thanh toán quốc tế

2

 

MĐ20

Thị trường chứng khoán

2

 

MH21

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

 

MĐ22

Tín dụng và thẩm định TD

2

 

MĐ23

Tài chính doanh nghiệp

2

 

MĐ24

Thực tập tốt nghiệp

6