TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2022 Tuyen sinh Tuyen sinh 2

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

Tuyển sinh các lớp sơ cấp và ngắn hạn năm 2022

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Thư kí văn phòng

Chương trình đào tạo ngành Thư ký văn phòng (01/10/2011)

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Thư ký văn phòng được thiết kế để đào tạo cán bộ trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị hành chính văn phòng và các ngành tương đương thuộc khối kinh tế.

Đào tạo cán bộ trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội, luật pháp theo yêu cầu của cán bộ trung cấp kinh tế, với các mục tiêu cụ thể:

3. Nội dung chương trình:

  • THƯ KÝ VĂN PHÒNG

 

Mã/MH/MĐ

Tên môn học, môn đun

Số tín chỉ

 
 
 

I

Các học phần chung

13

 

MH1

Giáo dục chính trị

2

 

MH2

Pháp luật

2

 

MH3

Giáo dục Quốc phòng- AN

2

 

MH4

Giáo dục thể chất

2

 

MH5

Tin học

2

 

MH6

Tiếng Anh

3

 

II

Các môn học, mô đun cơ sở ngành

16

 

MH7

Nguyên lý thống kê

2

 

MH8

Nguyên lý kế toán

2

 

MH9

Anh văn chuyên ngành

2

 

MH10

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

 

MH11

Tiếng Việt thực hành

2

 

MH12

Marketing căn bản

2

 

MH13

Tâm lý đại cương

2

 

MH14

Kỹ năng bàn phím

2

 

III

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành

18

 

MH15

Văn bản QLNN & Kỹ thuật soạn thảo văn bản

3

 

MĐ16

Nghiệp vụ văn thư

3

 

MĐ17

Luật hành chính

2

 

MĐ18

Nghiệp vụ lưu trữ

3

 

MĐ19

Quản trị văn phòng

2

 

MĐ20

Tin học quản lý

2

 

MĐ21

Nghiệp vụ thư ký

3

 

MĐ22

Thực tập tốt nghiệp

6