TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2022 Tuyen sinh Tuyen sinh 2

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

Tuyển sinh các lớp sơ cấp và ngắn hạn năm 2022

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Tiếng Anh

Chương trình đào tạo ngành Tiếng Anh (25/07/2019)

Mã/MH/MĐ

Tên môn học, môn đun

Số tín chỉ

 
 
 

I

Các môn học chung

13

 

MH01

Giáo dục chính trị

2

 

MH02

Pháp luật

2

 

MH03

Giáo dục Quốc phòng- AN

2

 

MH04

Giáo dục thể chất

2

 

MH05

Tin học căn bản

2

 

MH06

Tiếng Anh căn bản

3

 

II

Các môn học, mô đun cơ sở

4

 

MH07

Văn hóa Anh và Văn hóa Mỹ

2

 

MH08

Ngữ âm

2

 

III

Các môn học, mô đun chuyên ngành

27

 

MH09

Tiếng Anh giao tiếp 1

2

 

MH10

Tiếng Anh giao tiếp 2

2

 

MH11

Đọc hiểu 1

2

 

MH12

Đọc hiểu 2

2

 

MH13

Viết 1

2

 

MH14

Viết 2

2

 

MH15

Ngữ pháp

2

 

MH16

Nhập môn dịch thuật và Thực hành biên dịch

3

 

MH17

Thực hành phiên dịch

2

 

MH18

Tiếng Anh thương mại

2

 

MH19

Nói 1

3

 

MH20

Nói 2

3

 

MH21

Thực tập tốt nghiệp

6

 

Tin cùng chuyên mục

Giới thiệu ngành Tiếng Anh