TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2022 Tuyen sinh Tuyen sinh 2

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2022

xem thêm

Tuyển sinh các lớp sơ cấp và ngắn hạn năm 2022

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành xây dựng dân dụng và CN

Chương trình đào tạo ngành Xây dựng Công nghiệp và dân dụng (15/07/2010)

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng Công nghiệp và dân dụng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng hoặc các ngành tương đương thuộc khối kỹ thuật.

Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội và khoa học-kỹ thuật theo yêu cầu nghiệp vụ của cán bộ trung cấp kỹ thuật Xây dựng, với các mục tiêu cụ thể:

3. Nội dung chương trình:

 

  • XÂY DỰNG

 

Mã/MH/MĐ

Tên môn học, môn đun

Số tín chỉ

 
 
 

I

Các học phần chung

13

 

MH1

Giáo dục chính trị

2

 

MH2

Pháp luật

2

 

MH3

Giáo dục Quốc phòng- AN

2

 

MH4

Giáo dục thể chất

2

 

MH5

Tin học

2

 

MH6

Tiếng Anh

3

 

II

Các môn học, mô đun cơ sở ngành

14

 

MH7

Vẽ kỹ thuật xây dựng

2

 

MH8

Cơ học kết cấu xây dựng

2

 

MH9

Sức bền vật liệu

2

 

MH10

Điện kỹ thuật

2

 

MH11

Vật liệu xây dựng

2

 

MH12

Thiết kế 2D bằng Autocad

2

 

MH13

An toàn lao động

2

 

III

Các môn học, mô đun chuyên môn ngành

22

 

MĐ14

Kết cấu bê tông cốt thép

3

 

MĐ15

Kết cấu thép gỗ

2

 

MH16

Anh văn chuyên ngành

2

 

MĐ17

Cấu tạo kiến trúc

2

 

MĐ18

Kỹ thuật thi công

3

 

MH19

Cấp thoát nước

2

 

MĐ20

Nguyên lý thiết kế kiến trúc

2

 

MĐ21

Tổ chức thi công

2

 

MH22

Máy xây dựng

2

 

MH23

Dự toán xây dựng công trình

2

 

MĐ24

Thực tập tốt nghiệp

6