TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2 Tuyen sinh 2024 Tuyen sinh 2024 (2)

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2024

xem thêm

Đối tác

Tin tức >> Bản tin trường

Tổng Cục GDNN: Tuyển sinh cao đẳng phải có bằng cấp 3 hoặc tương đương (16/10/2021)

Trong bài Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội nói gì về thông báo tuyển sinh song bằng?,ông Nguyễn Công Tân - Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đã trả lời các câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông báo tuyển sinh của trường ghi rõ "Vào lớp 10 hệ song bằng; Học sinh vừa học văn hóa THPT vừa học nghề; Học sinh học 2 chương trình đào tạo (THPT và Cao đẳng); Sau 4 năm học, tốt nghiệp nhận nhận 2 bằng (THPT, Cao đẳng chính quy)".

Để đảm bảo tính khách quan về vấn đề này, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên lạc đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) để có thêm thông tin từ cơ quan quản lý lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp liên quan đến việc tuyển sinh đào tạo song bằng (THPT, Cao đẳng chính quy) của Trường Cao đẳng công thương Hà Nội.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có gửi kèm link bài viết phản ánh việc năm 2019, Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội từng được phản ánh đã tuyển sinh học sinh khối 10, học song song 2 chương trình "giáo dục trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp" trong 4 năm. Sau khi tốt nghiệp học sinh được cấp 2 văn bằng (Trung học phổ thông và Cao đẳng chính quy).

Ngày 22/7 vừa qua, Văn phòng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có câu trả lời gửi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Văn bản nêu, qua thanh tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã đưa ra một phần Kết luận thanh tra số 11/KL-TCGDNN ngày 17/1/2020. Trong đó yêu cầu trường Cao đẳng Công thương Hà Nội:

- Khi thông báo tuyển sinh người học các ngành, nghề đào tạo trình độ cao đẳng, Nhà trường phải thông báo đối tượng tuyển sinh đầu vào phải là có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH, thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Luật Giáo dục nghề nghiệp, Quyết định số 1982/QĐ-TTg, điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH và chương trình đào tạo trình độ cao đẳng do Hiệu trưởng nhà trường ban hành.

Văn bản trả lời của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp yêu cầu Nhà trường nghiêm túc chấn chỉnh trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng, ban hành thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng không đúng quy định nêu trên (tuyển sinh học sinh khối 10, học song song 2 chương trình "giáo dục trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp" trong 4 năm. Sau khi tốt nghiệp học sinh được cấp 2 văn bằng THPT và cao đẳng chính quy - PV) để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng thời, gỡ bỏ thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng có thời gian đào tạo 4 năm hệ 2 văn bằng trên trang thông tin điện tử của Nhà trường, thu hồi, gỡ bỏ băng rôn, áp phích, tờ rơi... có nội dung thông báo tuyển sinh nêu trên (nếu có).

Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đã thông tin tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về kết quả Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thực hiện kiến nghị theo kết luận thanh tra của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp.

Theo đó: "Ngày 12/3/2021, Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội có công văn số102/BC/CĐCT báo cáo thực hiện kết luận thanh tra của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, cụ thể: Nhà trường đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-CĐCT ngày 25/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội thu hồi, hủy bỏ Công văn số 33c/TBTS-CĐCT ngày 6/3/2017 về việc thông báo tuyển sinh vào lớp 10 hệ 2 văn bằng để đảm bảo đúng đối tượng tuyển sinh đầu vào phải có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định số tại Thông tư số 05/017/TT/BLĐ_TBXH và Thông tư số 07/2019/TT-BLĐ-TBXH; ban hành Quyết định số 558a/QĐ-CĐCT ngày 25/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội về thu hồi, gỡ băng rôn, áp phích... có nội dung thông báo tuyển sinh nêu trên tại trường.

Kết quả thực hiện Kết luận thanh tra Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Trước đề nghị cung cấp thông tin giải thích quy chế và công tác quản lý hoạt động tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho hay:

"Hiện nay, pháp luật về giáo dục và pháp luật về giáo dục nghề nghiệp không quy định thuật ngữ đào tạo "song bằng", không quy định việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo "song bằng".

Theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các trường cao đẳng được đào tạo trình độ trung cấp kết hợp với đào tạo văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo chương trình giáo dục thường xuyên, để lấy bằng tốt nghiệp của hệ thống văn bằng giáo dục quốc dân theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 43 Luật Giáo dục.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở có thể vào học trung cấp, sau khi tốt nghiệp trung cấp nếu đủ kiến thức văn hóa Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được học lên trình độ cao đẳng.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải đảm bảo đủ điều kiện và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo. Người học đáp ứng đủ các quy định về đào tạo nếu không tuân thủ quy chế đào tạo thì không đủ điều kiện tốt nghiệp.

Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH, khoản 2 Điều 2 Thông tư số 27/2017/TT-BLĐTBXH đã quy định rõ về đối tượng tuyển sinh trình độ cao đẳng và đối tượng tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng".

Tại khoản 2 Điều 1 Thông tư 07/2019/TT-BLĐTBXH có quy định về đối tượng tuyển sinh cao đẳng như sau:

- Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng có nguyện vọng học liên thông lên trình độ cao đẳng phải học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp.”

Mạnh Đoàn
 
BÀI VIẾT GỐC: giaoduc.net.vn