TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2 Tuyen sinh 2024 Tuyen sinh 2024 (2)

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2024

xem thêm

Đối tác

Giới thiệu

Kế hoạch tự đánh giá (09/01/2012)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT

SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

ĐÃ HOÀN THÀNH BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

(Dữ liệu cập nhật đến ngày 31/7/2014)

---------------------------------------------

 

Tổng số trường Trung cấp chuyên nghiệp đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá: 107

 

TT

TÊN TRƯỜNG

Năm hoàn thành báo cáo

Ghi chú

1

Trường TC Kỹ thuật Tin học Hà Nội ESTIH

2008-2009

 

2

Trường TC Nông nghiệp Hà Nội

2008-2009

 

3

Trường TC Sư phạm Mẫu giáo nhà trẻ

2008-2009

 

4

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Nông nghiệp Nam Định

2008-2009

 

 

5

Trường TC Cơ điện Nam Định

2008-2009

 

6

Trường TC Y tế Nam Định 2008-2009

 

 

7

Trường TC Phát thanh truyền hình Nam Định

2008-2009

 

8

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Hồng Lam

2008-2009

 

9

Trường TH Tư thục Kinh tế - Kỹ thuật Đức Minh, Đà Nẵng

2008-2009

 

 

10

Trường TC Kỹ thuật nghiệp vụ Thăng Long, Đà Nẵng

2008-2009

 

Nộp lại 2012

11

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật miền Trung, Đà Nẵng

2008-2009

 

12

Trường TH Y tế Sóc Trăng

2008-2009

 

13

Trường TC Công nghệ và Kinh tế Hà Nội

2008-2009

 

14

Trường TH Xây dựng số 4

2008-2009

 

15

Trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Lào Cai

2008-2009

 

16

Trường TH Y tế Hoà Bình

2008-2009

 

17

Trường TC Văn hoá Nghệ thuật Lạng Sơn

2008-2009

 

18

Trường TC Kỹ thuật Nông nghiệp TP. HCM

2008-2009

 

19

Trường TC Tư thục Tài chính tin học Ánh Sáng

2008-2009

 

20

Trường TH Công nghiệp TP. HCM

2008-2009

 

21

Trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Phước

2008-2009

 

22

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Long An

2008-2009

 

23

Trường TH Thủy Lợi 2 (Quảng Nam)

2008-2009

 

24

Trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

2008-2009

 

25

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Phương Đông

2008-2009

 

26

Trường TC Bán công Bắc Thăng Long

2008-2009

 

27

Trường TH Thuỷ sản Thanh Hoá

2008-2009

Cậpnhật05/6/2013

28

Trường TC Y tế Gia Lai

 

2008-2009

 

Cập nhật

05/6/2013

29

Trường TH Y tế Lào Cai

2008-2009

(Nộp lại 2012)

30

Trường TC Kỹ thuật và công nghệ (Nghệ An)

2010

 

31

Trường TC Thương mại Trung ương 5

2010

 

32

Trường TC Nông lâm (Thanh Hóa)

2010

 

33

Trường TC Tin học kinh tế Sài Gòn

2010

 

34

Trường TC Công nghệ Hải Phòng

2010

 

35

Trường TC Y tế Đồng Tháp

2010

Đã lên CĐ

36

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Giang

2010

(Nộp lại 2012)

37

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Bình Định

2010

 

38

Trường TC Y tế Hải Dương

2010

 

39

Trường TH Văn hóa nghệ thuật Bến Tre

2010

 

40

Trường TC Công nghệ Vĩnh Phúc

2010

 

41

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh

2010

 

42

Trường TC Nghiệp vụ và công nghệ, Hải Phòng

2010

 

43

Trường TC Kỹ thuật xe - máy

2010

Đã lên CĐ

44

Trường TH Y tế Quảng Ngãi

2010

 

45

Trường TH Kinh tế Khánh Hòa

2010

 

46

Trường TC Phương Nam

2010

 

47

Trường TC Văn hóa - Nghệ thuật (Đà Nẵng)

2010

(Nộp lại 2013)

48

Trường TC Kỹ thuật và nghiệp vụ Nam Sài Gòn

2010(Nộp lại 2014)

Cập nhật 31/5/2014

49

Trường TC Kinh tế, Kỹ thuật và Công nghệ Hải Phòng

2010

 

50

Trường TH Giao thông vận tải miền Bắc

2010

 

51

Trường TH Xây dựng miền Trung

2010

 

52

Trường TH Văn hóa nghệ thuật Bình Định

2010

 

53

Trường TC Cảnh sát nhân dân 1

2010

 

54

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Tây Đô

2010

 

55

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội 1

2010

 

56

Trường TH Bưu chính viễn thông và CNTT 1

2010

 

57

Trường TC Mai Lĩnh Quảng Trị

2010

 

58

Trường TC Văn hóa nghệ thuật và du lịch Bình

Dương

2010

 

59

Trường TC Kỹ thuật và công nghệ Cửu Long

2010

 

60

Trường TH Bưu chính viễn thông và CNTT miền

núi

2010

 

 

61

Trường TC Y tế Quảng trị

2010

 

62

Trường TH Nghiệp vụ quản lý lương thực thực

phẩm

2010

 

 

63

Trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình

2010

 

64

Trường TC Văn hóa - nghệ thuật Gia Lai

2010

 

65

Trường TH Quản lý và công nghệ

2010

 

66

Trường TC Thống kê 2

2010

 

67

Trường TC Y tế Yên Bái

2010

 

68

Trường TC Kỹ thuật - nghiệp vụ Hải Phòng

2011

 

69

Trường TH Giao thông vận tải Huế

2011

 

70

Trường TH Nông nghiệp và PT nông thôn Hà Tĩnh

2011

 

71

Trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

2011

 

72

Trường TC Văn hoá TT và DL Bắc Giang

2011

 

73

Trường TC Văn hoá nghệ thuật Nam Định

2011

 

74

Trường TC Nông lâm nghiệp Bình Dương

2011

 

75

Trường TC Kỹ thuật công nông nghiệp Quảng Bình

2011

 

76

Trường TC Kinh tế Quảng Bình

2011

 

77

Trường TH Kinh tế - Kỹ thuật Á Châu

2011

 

78

Trường TC Sư phạm mầm non

2011

 

79

Trường TC Y tế Phú Yên

2011

 

80

Trường TC Văn hóa nghệ thuật (Hà Tĩnh)

2011

 

81

Trường TC An ninh nhân dân 2

2011

 

82

Trường TC Tây Bắc (TC Bách Khoa Sài Gòn)

2011

Cập nhật 26/6/2013

83

Trường TC Xây dựng TP. HCM

2012

 

84

Trường TC Kinh tế CN Quảng Bình

2012

 

85

Trường TC Lâm nghiệp

2012

 

86

Trường TC Sư phạm Mầm non Thái Bình

2012

 

87

Trường TC Xây dựng Hà Nội

2012

 

88

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam

2012

 

89

Trường TC Y tế Quảng Bình

2012

 

90

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Cà Mau

2012

 

91

Trường TC Y tế Đặng Văn Ngữ

2012

Cập nhật 11/6/2013

92

Trường TC Kinh tế Đồng Nai

2013

Cập nhật 31/7/2013

93

Trường TC Đại Việt TP. HCM

2013

Cập nhật 31/7/2013

95

Trường TH Y tế An Giang

2013

Cập nhật 31/10/2013

96

Trường TC Công nghiệp Hà Nội

2013

Cập nhật 30/11/2013

97

Trường TC Việt - Nhật (Long An)

2013

Cập nhật 30/11/2013

98

Trường TC Kinh tế Du lịch - Duy Tân

2013

Cập nhật 31/12/201

99

Trường TC Kinh tế Tài chính Hà Nội

2014

Cập nhật 28/02/2014

100

Trường Trung Cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn

2014

Cập nhật 31/3/2014

101

Trường TC Hồng Hà

2014

Cập nhật 30/4/2014

102

Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh

2014

Cập nhật 30/4/2014

103

Trường TC Quân y 1

2014

Cập nhật 31/5/2014

104

Trường TC Y tế Bình Phước

2014

Cập nhật 30/6/2014

105

Trường TC Đông Dương

2014

Cập nhật 30/6/2014

106

Trường TC Y tế Đắklắk

2014

Cập nhật 31/7/2014

107

Trường TC Đại Việt TP. Cần Thơ

2104

Cập nhật 31/7/2014

 

 (Danh sách có 107 trường)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT

SÀI GÒN

Số: 180/KH-TCSG-TĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15/1/2015

  

 

  

       KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ

           ĐỂ CHUẨN BỊ ĐÁNH GIÁ NGOÀI

1. Mục đích tự đánh giá:

1.1. Nâng cao chất lượng các hoạt động của trường và thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.

1.2. Trong quá trình tự đánh giá, mục đích làm mọi người hiểu rõ nội dung từng tiêu chuẩn, tiêu chí và xây dựng được kế hoạch cụ thể khắc phục các tồn tại, thiếu sót và hoàn thiện dần các mặt, các hoạt động, các điều kiện của nhà trường theo nội dung các tiêu chí.

1.3. Sau khi đã được Bộ công nhận hoàn thành Báo cáo tự đánh giá năm 2014, nhà trường tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để thực hiện đánh giá ngoài theo qui định của Bộ.

2. Phạm vi tự đánh giá:

Đánh giá tổng thể các hoạt động, các thành tố, các điều kiện của trường theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT.

3. Hội đồng tự đánh giá:

3.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá:

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 159/QĐ-TCSG-TH, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường trung cấp kinh tế, kỹ thuật Sài Gòn. Hội đồng gồm có 11 thành viên (danh sách kèm theo)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

ThS. Nguyễn Việt Dũng

Hiệu trưởng.

Chủ tịch HĐ

2

ThS. Phạm Xuân Thỉnh

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch

3

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Trưởng PĐT

UV thường trực

4

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Trưởng Ban ĐBCL

Thư ký Hội đồng

5

PGS-TS. Hồ Xuân Đài

Chủ tịch HĐKH

Ủy viên HĐ

6

ThS. Nguyễn Khang

Ủy viên HĐKH

Ủy viên HĐ

7

Nguyễn Thị Việt Hà

Ủy viên HĐQT

Ủy viên HĐ

8

ThS. Phan Thị Mỹ Hạnh

P.Trưởng khoa kinh tế

Ủy viên HĐ

9

Kiều Duy Linh

Trưởng BM Xây dựng

Ủy viên HĐ

10

Nguyễn Văn Mika

Bí thư Đoàn trường

Ủy viên HĐ

11

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Chủ tịch công đoàn

Ủy viên HĐ

 

3.2. Ban thư ký:

Ban thư ký Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 160/QĐ-TCSG-TĐG, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Trường trung cấp kinh tế, kỹ thuật Sài Gòn. Ban thư ký gồm có các thành viên (danh sách kèm theo)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ

1

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Trưởng PĐT

Trưởng ban

2

Nguyễn Thị Như Quỳnh

Chuyên viên

Thường trực

3

Nguyễn Cao Duy Thuyết

Chuyên viên

Thành viên

4

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Chuyên viên

Thành viên

 

3.3. Các Tổ công tác chuyên trách:

Các tổ công tác chuyên trách của Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 161/QĐ-TCSG-TĐG, ngày 10 tháng 12 năm 2014 của chủ tịch Hội đồng tự đánh giá Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Sài Gòn. Các tổ công tác chuyên trách gồm có 15 thành viên (danh sách và phân công kèm theo)

Có nhiệm vụ thu thập hồ sơ minh chứng, số liệu thống kê và đánh giá sơ bộ tiêu chuẩn được phân công.

 

TỔ

TIÊU CHUẨN

HỌ VÀ TÊN

ĐƠN VỊ

NHIỆM VỤ

1

Phụ trách Tiêu chuẩn 1 & Tiêu chuẩn 9

1)   Nguyễn Việt Dũng

2)   Nguyễn Thị Vân Hồng

3)   Nguyễn Thị Như Quỳnh

Hiệu trưởng

Chuyên viên

Chuyên viên

Tổ trưởng

Thành viên

Thư ký

2

Phụ trách Tiêu chuẩn 3 & Tiêu chuẩn 4

1)   Bùi Thị Mỹ Hạnh

2)   Trần Thị Yến

3)   Đào Trọng Kha

Trưởng PĐT

Chuyên viên

Khoa Kỹ thuật

Tổ trưởng

Thành viên

Thư ký

3

Phụ trách Tiêu chuẩn 2 & Tiêu chuẩn 5

1)     Phạm Xuân Thỉnh

2)     Nguyễn Thị Thái Thanh

3)     Nguyễn Thị Tuyết Nhung

P. Hiệu Trưởng

Kế toán trưởng

Kế toán

Tổ trưởng

Thành viên

Thư ký

4

Phụ trách Tiêu chuẩn 7 & Tiêu chuẩn 8

1)     Nguyễn Văn Mika

2)     Trần Quan Huy

3)     Trần Văn Hai

Trưởng PHSSV

Chuyên viên

Chuyên viên

Tổ trưởng

Thành viên

Thư ký

5

Phụ trách Tiêu chuẩn 6 & Tiêu chuẩn 10

1)     Đào Trọng Kha

2)     Bùi Thị Mỹ Hạnh

3)     Nguyễn Cao Duy Thuyết

Trưởng P. TS

Bí thư Đoàn

Chuyên viên

Tổ trưởng

Thành viên

Thư ký

4. Kế hoạch huy động các nguồn lực

4.1. Nguồn nhân lực

 

TT

Tiêu chuẩn

Các hoạt động

Các loại nguồn nhân lực cần được huy động/cung cấp

Ghi chú

1

Mục tiêu của trường trung cấp chuyên nghiệp

Tổ chức thu thập và phân tích minh chứng

 Hội đồng Quản trị và Hội đồng khoa học

 

2

Tổ chức và quản lý

Tổ chức thu thập và phân tích minh chứng

P. Tổng hợp

 

3

Chương trình đào tạo

Tổ chức thu thập và phân tích minh chứng

P. Đào tạo và các Khoa

 

4

Hoạt động đào tạo

Tổ chức thu thập và phân tích minh chứng

P. Đào tạo, Thanh tra và các Khoa

 

5

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên

Tổ chức thu thập và phân tích minh chứng

P. Tổng hợp, Đào tạo, các Khoa

 

6

Người học

Tổ chức thu thập và phân tích minh chứng

P.công tác HSSV, P.Tổng hợp, Đào tạo, Đoàn thanh niên, các Khoa

 

7

Nghiên cứu khoa học vàhợp tác quốc tế

Tổ chức thu thập và phân tích minh chứng

HĐ Khoa học, P. Đào tạo, các Khoa

 

8

Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác

Tổ chức thu thập và phân tích minh chứng

P.Tổng hợp, Đào tạo, các Khoa

 

9

Tài chính và quản lí tài chính

Tổ chức thu thập và phân tích minh chứng

  P.Tổng hợp, Phòng Tài chính

 

10

Quan hệ giữa nhà trường và xã hội

Tổ chức thu thập và phân tích minh chứng

P.Công tác SV, P.Tổng hợp, Đào tạo và các Khoa

 

 

4.2. Nguồn tài chính

a) Tổng số kinh phí dự trù: 52,600,000 đồng

b) Các khoản dự chi

 

TT

Nội dung chi

Số lượng

Đơn vị tính

Đơn giá

Cộng

Người tạm ứng

và lập chứng từ chi

1

Họp lãnh đạo trường về KĐCL

22

Người

50,000

1,100,000

 

Thư kí HĐ

2

Họp hội đồng TĐG về KĐCL

22

Người

50,000

1,100,000

Thư kí HĐ

3

Xây dựng KH TĐG

10

Trang

50,000

500,000

Thư kí HĐ

4

Họp hội đồng TĐG thường kì

22

Người

50,000

1,100,000

Thư kí HĐ

5

Hội thảo chuyên môn TĐG

30

Người

50,000

1,500,000

Thư kí HĐ

6

Thu thập minh chứng và mã hoá theo tiêu chí

5

Nhóm

2,000,000

10,000,000

Tổ công tác

7

Mã hoá minh chứng cấp trường

1

Nhóm

1,000,000

1,000,000

Thư kí HĐ

8

Viết báo cáo TĐG theo tổ công tác

5

Nhóm

1,000,000

5,000,000

Tổ trưởng công tác

9

Ban thư ký Dự thảo báo cáo tự đánh giá trường

100

Trang

25,000

2,500,000

Thư kí HĐ

10

Lấy ý kiến đóng góp

100

Trang

10,000

1,000,000

Thư kí HĐ

11

Hoàn thiện báo cáo TĐG cấp trường

100

Trang

10,000

1,000,000

Thư kí HĐ

12

Trách nhiệm Chủ tịch HĐTĐG

6

Tháng

200,000

1,200,000

CT HĐTĐG

13

Trách nhiệm Phó CT HĐTĐG

6

Tháng

100,000

600,000

Phó CTHĐTĐG

14

Trách nhiệm Ban thư ký HĐTĐG

6

Tháng

100,000

600,000

Thư kí HĐ

15

Thiết kế trang WEB KĐCL, viết và đưa tin

1

Trang

1,000,000

1,000,000

Thư kí HĐ

16

Thiết kế mẫu phiếu khảo sát

10

Nhóm

50,000

500,000

Thư kí HĐ

17

Lấy ý kiến khảo sát, phỏng vấn

1000

Người

3,000

3,000,000

Tổ công tác

18

Xử lý kết quả khảo sát, phỏng vấn

1000

Người

3,000

3,000,000

Tổ công tác

19

Thông tin liên lạc

6

Tháng

150,000

900,000

Thư kí HĐ

20

Văn phòng phẩm

6

Tháng

500,000

3,000,000

Thực chi

21

Bồi dưỡng chuyên gia hướng dẫn

5

Người

2000000

10,000,000

(nếu có)

22 

Chi khác

 

 

 

3,000,000

Thư kí HĐ

 

Cộng

 

 

 

52,600,000

 

 

5. Công cụ tự đánh giá

Sử dụng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Trung cấp chuyên nghiệp, ban hành kèm theo quyết định số 67/QĐ-BGDĐT,

ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và các tài liệu hướng dẫn khác.

 

 6. Kế hoạch thu thập thông tin từ nguồn ngoài trường

 

STT

Thông tin cần thu thập

Nguồn cung cấp

Thời gian

Ghi chú

1

Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương giai đoạn 2011-2015

- Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM

- Nghị quyết đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX

Theo thời gian biểu

 

2

Việc làm chọ HSSV và Nhu cầu tuyển dụng (số lượng và tiêu chí) của các ngành nghề mà trường có đào tạo

- Các công ty, xí nghiệp, các ngành trong Thành phố và trong vùng lân cận.

- Thành Đoàn TP.HCM

Theo thời gian biểu

 

3

Đạo đức, lối sống, phẩm chất của sinhh viên thể hiện trong cuộc sống ở gia đình và ngoài xã hội

- Gia đình sinh viên

- Cán bộ địa phương nơi sinh viên trọ và  quê sv. 

Theo thời gian biểu

 

 

7. Kế hoạch thuê chuyên gia ngoài trường

 

STT

Lĩnh vực cần thuê

Mục đích thuê

Số lượng

Thời gian

1

Giới thiệu nội dung các tiêu chuẩn và tiêu chí.

- Giảng bài tại hội nghị cốt cán của trường

1

Theo thời gian biểu

2

Phương pháp thu thập minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá

- Bồi dưỡng HĐ tự đánh giá, Ban thư ký và cán bộ các tổ công tác

1

Theo thời gian biểu

3

Giới thiệu kinh nghiệm của các trường TCCN đã làm kiểm định

- Bồi dưỡng HĐ tự đánh giá của trường và cán bộ các tổ công tác

1

Theo thời gian biểu

4

Góp ý kiến với báo cáo tự đánh giá của trường

- Đọc báo cáo tự đánh giá của trường và góp ý kiến.   

3

Theo thời gian biểu

 

8. Thời gian biểu

Thời gian thực hiện tự đánh giá là 12 tháng , Dự kiến từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2015

8.1. Tiến độ thực hiện

 

TT

Các hoạt động

Thời gian (tháng)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Công tác chuẩn bị và kế hoạch triển khai tự đánh giá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ngày tập huấn

2

Triển khai thu thập và phân tích minh chứng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ngày tư vấn

 

Sinh hoạt của các nhóm chuyên trách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Sơ kết 6 tháng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Viết báo cáo tự đánh giá và thảo luận về báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ngày tư vấn

5

Hoàn thiện báo cáo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Lịch cụ thể cho từng hoạt động

 

Thời gian

Các hoạt động

Đơn vị/ người Chủ trì

Đơn vị/ người Thực hiện

Tháng 1 - 2

 

 • Họp Lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và xác định các thành viên Hội đồng tự đánh giá;
 • Ra quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá; Ban đảm bảo chất lương, Ban thư ký vá các Tổ công tác.
 • Họp Hội đồng tự đánh giá để:

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá;

- Thảo luận và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng;

- Phân công dự thảo kế hoạch tự đánh giá;

- Dự kiến nhóm công tác chuyên trách để giúp các thành viên Hội đồng thực hiện trách nhiệm được giao.

 • Tiến hành dự thảo kế hoạch tự đánh giá.

Hội đồng

Tự đánh giá

 

 

 

 

 

Ban thư ký

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 3

 • Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học (thông qua các khoa, phòng, ban…);
 • Tổ chức Hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ triển khai tự đánh giá cho các thành viên của Hội đồng tự đánh giá, các cán bộ chủ chốt của nhà trường, khoa, phòng, ban… (do cán bộ của trường tham gia khoá tập huấn về tự đánh giá hoặc phối hợp với chuyên gia từ bên ngoài để tổ chức Hội thảo);
 • Hoàn thành kế hoạch tự đánh giá.
 • Công bố kế hoạch tự đánh giá đó được phê duyệt, thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng và các nhóm công tác chuyên trách giúp việc cho Hội đồng.

Hội đồng

Tự đánh giá

 

 

 

 

 

Ban thư ký

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 4,5

 • Chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá;
 • Thu thập thông tin và minh chứng;
 • Mã hóa các thông tin và minh chứng thu được;
 • Mô tả thông tin và minh chứng thu được;
 • Phân tích, lý giải các kết quả đạt được;

Ban thư ký và Tổ trưởng

Các Ủy viên

 

Tháng 6

 • Họp Hội đồng tự đánh giá để:

- Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;

- Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung;

- Điều chỉnh đề cương báo cáo tự đánh giá và xây dựng đề cương chi tiết.

Hội đồng

Tự đánh giá

- Ban thư ký

- Các Tổ trưởng

 

Tháng 7

 • Thu thập, xử lý thông tin bổ sung (nếu cần thiết)
 • Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua đề cương chi tiết báo cáo tự đánh giá

Tổ trưởng

Các Ủy viên

 

Tháng 8

 • Thu thập thông tin bổ sung (nếu cần thiết);
 • Các cuộc họp bổ sung (nếu cần thiết);
 • Dự thảo báo cáo tự đánh giá;
 • Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo tự đánh giá.

Tổ trưởng

Các Ủy viên

 

Tháng 8

 • Hội đồng tự đánh giá họp với các khoa, bộ môn, phòng, ban… để thảo luận về báo cáo tự đánh giá, xin ý kiến góp ý.

Tự đánh gía

Trưởng P,B,K

 

Tháng 9

 • Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua bản báo cáo tự đánh giá đã sửa chữa;
 • Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.

Tự đánh giá

- Ban thư ký

- Các Tổ trưởng

Tháng 10

 • Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo tự đánh giá

Tự đánh giá

- Ban thư ký

- Các Tổ trưởng

Tháng 11

 • Công bố bản báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)

Tự đánh giá

- Ban thư ký

 

Tháng 12

 • Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình tự đánh giá, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng dẫn;
 • Hoàn thiện Bộ báo cáo đánh giá chuẩn bị cho đánh giá ngoài.

Tự đánh giá

- Ban thư ký

 

                                                                                                              

                                                                                                                       

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

 - Bộ GD&ĐT (Báo cáo)                                                                          

- Sở GD&ĐT TP.HCM (Báo cáo)

- Các thành viên Hội đồng (Thực hiện)

- Các Tổ công tác (Thực hiện)

- Các Phòng, Ban, Khoa (Phối hợp)                                         Ths. Nguyễn Việt Dũng

- Lưu HC-TH.