TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2 Tuyen sinh 2024 Tuyen sinh 2024 (2)

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2024

xem thêm

Đối tác

Giới thiệu

Chuẩn đầu ra cho hệ trung cấp chuyên nghiệp. (31/03/2011)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT

SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3  năm 2014

 

 

QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA

đối với  học sinh tốt nghiệp

bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn

(Kèm theo Quyết định số  157 /QĐ-TCSG ngày 26 /3 /2014

của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn)

 

INgành Xây dựng Dân dụng & công nghiệp

 Sau khi học xong chương trìnhđào tạo ngành Xây dựng Dân dụng & công nghiệp, học sinh đạt được:

1. Về Kiến thức:

- Học sinh được trang bị những kiến thức nền tảng về kỹ thuật xây dựng, như: cơ học xây dựng, kết cấu xây dựng, sức bền vật liệu, vật liệu xây dựng, kiến trúc xây dựng, vẽ kỹ thuật và điện kỹ thuật xây dựng; những kiến thức cơ bản về tổ chức thi công xây dựng và quản lý doanh nghiệp ngành xây dựng.

- Hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; am hiểu và làm việc theo pháp luật, hiểu biết kỹ thuật an toàn lao động, các quy định của nhà nước, các quy trình, quy phạm kỹ thuật ngành xây dựng.

2. Về Kỹ năng:

- Được trang bị đầy đủ kỹ năng thực hành nghề nghiệp của các nghề nề, mộc, bê tông, cốt thép tương đương công nhân bậc 3/7 trong ngành xây dựng.

- Sử dụng được máy tính quản lý dữ liệu thông tin, soạn thảo văn bản, internet; am hiểu và sử dụng thành thạo công cụ tin học để phục vụ công tác chuyên môn thuộc lĩnh vực xây dựng, như: thiết kế - dự toán, vẽ đồ họa, tính toán kết cấu, . . .

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trình độ căn bản (tương đương Chứng chỉ A) về nghe, nói, đọc, viết; có khả năng đọc hiểu tài liệu, trao đổi và sưu tầm kiến thức Anh văn chuyên ngành xây dựng để phục vụ nghề nghiệp chuyên môn.

- Có khả năng tham gia quản lý, lập và triển khai các dự án xây dựng, đo đạc, vẽ, thiết kế và dự toán các công trình xây dựng cấp vừa và nhỏ.

- Đủ khả năng điều khiển, vận hành các máy móc công cụ kỹ thuật thi công xây dựng.

3. VềThái độ và hành vi:

- Am hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật , thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, quy trình công tác chuyên môn.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng.

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình công tác.

- Có khả năng tư duy nhạy bén về lĩnh vực kỹ thuật xây dựng, có tinh thần sáng tạo,

- Luôn chịu khó học hỏi, nỗ lực cao, có nhiều hoài bão và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Đủ năng lực làm cán bộ kỹ thuật tại các loại hình cơ quan, doanh nghiệp, trung tâm tư vấn, thiết kế, tổ chức thi công xây dựng.

- Có thể trực tiếp làm thực hành các kỹ năng tay nghề ngành xây dựng tương đương công nhân bậc 3/7.

- Đủ năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp tư vấn, thiết kế, thi công xây dựng vừa và nhỏ hoặc tham gia lập, quản lý, tổ chức thực hiện các dự án xây dựng cấp độ trung bình.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

- Có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề kỹ thuật, tiếp thu và am hiểu kiến thức mới về lĩnh vực kỹ thuật xây dựng.

- Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học, cao đẳng chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân.

II. Ngành Điện Công nghiệp và Dân dụng

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Điện Công nghiệp và Dân dụng, học sinh đạt được:

1. Về Kiến thức:

- Học sinh có đầy đủ kiến thức chuyên môn cơ bản về kỹ thuật điện và điện tử, mạch điện, cung cấp điện, truyền động điện, điện tử công suất, điều khiển hệ thống điện, vi xử lý, an toàn điện, . . . . .

- Hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; am hiểu và làm việc theo pháp luật, hiểu biết kỹ thuật an toàn lao động, các quy định của nhà nước, các quy trình, quy phạm kỹ thuật lĩnh vực điện công nghiệp và dân dụng.

2. Về Kỹ năng:

-  Có đủ kỹ năng thiết kế, tổ chức thi công, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, trang thiết bị điện thông dụng.

- Được trang bị đầy đủ kỹ năng thực hành nghề nghiệp tương đương công nhân bậc 3/7 trong ngành điện.

- Sử dụng được máy tính quản lý dữ liệu thông tin, soạn thảo văn bản, internet; am hiểu và sử dụng thành thạo công cụ tin học để phục vụ công tác chuyên môn ngành nghề điện, như: vẽ kỹ thuật và thiết kế hệ thống điện, vi xử lý, vi điều khiển, . . .

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trình độ căn bản (tương đương Chứng chỉ A) về nghe, nói, đọc, viết; có khả năng đọc hiểu tài liệu, trao đổi và sưu tầm kiến thức Anh văn về điện, điện tử, điện công nghiệp và dân dụng để phục vụ nghề nghiệp chuyên môn.

3. Thái độ và hành vi:

- Am hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật, ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, quy trình công tác chuyên môn.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng.

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình công tác.

- Có khả năng tư duy nhạy bén về lĩnh vực kỹ thuật điện, điện tử, có tinh thần sáng tạo, thường xuyên cải tiến kỹ thuật công tác chuyên môn.

- Luôn chịu khó học hỏi, nỗ lực cao, có nhiều hoài bão và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

- Lối sống lành mạnh, có khả năng tự rèn luyện thân thể để luôn có sức khỏe tốt.

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Đủ năng lực làm cán bộ kỹ thuật điện cấp tổ trưởng, đội trưởng tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, sở ngành điện.

- Có thể trực tiếp thực hành các kỹ năng tay nghề ngành điện tương đương công nhân bậc 3/7.

- Đủ năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ về thiết kế, thi công ngành điện; có năng lực tham gia lập, quản lý, tổ chức thực hiện các dự án cung cấp điện, thiết kế hệ thống điện cấp độ trung bình.

- Có khả năng trực tiếp vận hành, bảo trì, sửa chữa các hệ thống, trang thiết bị điện, các máy móc công cụ điện.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

- Có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề kỹ thuật, tiếp thu và am hiểu kiến thức mới về lĩnh vực điện, điện tử, điện công nghiệp và dân dụng.

- Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học, cao đẳng chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân.

III. Ngành Tin học ứng dụng

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Tin học ứng dụng, học sinh đạt được:

1. Về Kiến thức:

- Học sinh có đầy đủ kiến thức chuyên môn cơ bản về cơ sở dữ liệu, lập trình máy tính, mạng máy tính, đồ họa và thiết kế website, thiết bị và phần cứng máy tính, . . . . .

- Được trang bị kiến thức kỹ thuật lập trình và ngôn ngữ lập trình, phân tích hệ thống thông tin, kỹ năng khai thác các phương tiện, thiết bị kết nối viễn thông để khai thác thông tin.

- Hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, am hiểu và làm việc theo pháp luật, hiểu biết về bảo hộ sở hữu trí tuệ, các quy định của nhà nước về quản lý công nghệ thông tin và truyền thông.

2. Về Kỹ năng:

- Có khả năng tự cài đặt, lắp ráp, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa máy tính, mạng máy  tính và một số thiết bị thông thường kèm theo máy tính.

- Có đủ khả năng triển khai các dự án về hệ thống thông tin, phần mềm, quản trị mạng máy tính.

- Sử dụng thành thạo máy tính, khai thác mạng máy tính để quản lý dữ liệu, tổ chức hệ thống thông tin, khai thác và phát triển các phần mềm phục vụ hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp.

3. Về Thái độ và hành vi:

- Am hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ quy định và thông lệ quốc tế về bảo hộ sở hữu trí tuệ; có ý thức tổ chức kỷ luật cao về bảo mật thông tin, được rèn luyện đức tính và tác phong cẩn thận, chính xác, tỉ mỉ.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng.

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình công tác, có đạo dức nghề nghiệp.

- Có khả năng tư duy nhạy bén về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, có tinh thần sáng tạo, thường xuyên cải tiến kỹ thuật công tác chuyên môn.

- Lối sống lành mạnh, có khả năng tự rèn luyện thân thể để luôn có sức khỏe tốt.

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Có khả năng khai thác, vận hành các hệ thống máy tính, quản trị mạng, khai thác các phần mềm phục vụ hoạt động tại các cơ quan doanh nghiệp.

- Làm nhân viên nghiệp vụ tại các cơ quan, doanh nghiệp về lập trình phần mềm ứng dụng, bảo trì, quản trị mạng, thiết kế website, đồ họa, quảng cáo, in ấn, . . . .

- Đủ năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ về thiết kế quảng cáo, in ấn, đồ họa, có năng lực tham gia lập, quản lý, tổ chức thực hiện các dự án trang thiết bị và lập trình ứng dụng công nghệ thông tin loại trung bình và nhỏ tại các loại hình cơ quan, doanh nghiệp.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

- Có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề kỹ thuật, tiếp thu và am hiểu kiến thức mới về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

- Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học, cao đẳng chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân.

IV. Ngành kế toán doanh nghiệp

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp, học sinh đạt được:

1. Về Kiến thức:

- Được trang bị những kiến thức chuyên môn cơ bản về nghiệp vụ kế toán tại các  cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp.

- Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, rèn luyện nâng cao trình độ.

- Hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, am hiểu và làm việc theo pháp luật, hiểu biết về pháp luật kinh tế, tài chính, ngân hàng, thuế và các quy định về hạch toán kế toán.

2. Về Kỹ năng:

- Có đầy đủ các kỹ năng cơ bản để thực hiện thành thạo nghiệp vụ kế toán tại các cơ quan, doanh nghiệp.

- Có khả năng thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu tài chính - kế toán để tổ chức hoạt động kế toán của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giúp lãnh đạo đơn vị hoạch định các chiến lược, kế hoạch trung và ngắn hạn để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Có khả năng hiểu biết và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chế độ chính sách về tài chính - kế toán, về lĩnh vực thuế.

- Đạt trình độ tương đương Chứng chỉ tin học trình độ A, sử dụng được máy tính, quản lý dữ liệu kế toán, soạn thảo văn bản, internet; am hiểu và sử dụng thành thạo công cụ tin học để thực hiện các nghiệp vụ kế toán cơ bản. Có khả năng tham gia thiết kế, khai thác và phát triển các phần mềm kế toán tại các cơ quan, doanh nghiệp.

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trình độ căn bản (tương đương Chứng chỉ A) về nghe, nói, đọc, viết; có khả năng đọc hiểu tài liệu, văn bản, hợp đồng thông thường bằng tiếng Anh.

- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt; có khả năng hợp tác, làm việc nhóm và làm việc độc lập trong các bộ phận, phòng, ban kế toán tại cơ quan, doanh nghiệp.

3. Về Thái độ và hành vi:

- Am hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật, có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thực, khách quan, liêm chính trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình công tác, có đạo dức nghề nghiệp.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, bảo mật thông tin của cơ quan, doanh nghiệp; được rèn luyện đức tính và tác phong làm việc cẩn thận, nhanh nhạy kịp thời, chính xác.

- Lối sống lành mạnh, có khả năng tự rèn luyện thân thể để luôn có sức khỏe tốt.

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Có khả năng quản lý, điều hành tổ chức hoạt động của bộ máy làm công tác kế toán tại các cơ quan, doanh nghiệp vừa và nhỏ; làm nhân viên trực tiếp tác nghiệp các nghiệp vụ kế toán, như: hạch toán kế toán, báo cáo thuế, tiền lương, định mức lao động, kế toán kho bãi, vật tư, . . . của cơ quan, doanh nghiệp.

- Với khả năng hiểu biết về kế toán - tài chính, có đủ năng lực làm chủ, làm quản lý, điều hành các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp vừa và nhỏ.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

- Có khả năng nghiên cứu để hiểu biết, nâng cao trình độ nhận thức tư duy về pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán và vận dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác chuyên môn.

- Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học, cao đẳng chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân.

V. Ngành Kiểm toán

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kiểm toán, học sinh đạt  được:

1. Về Kiến thức:

- Được trang bị những kiến thức chuyên môn cơ bản về kinh tế, nghiệp vụ kế toán và kiểm toán tại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp.

- Được trang bị những kiến thức tổng hợp và phân tích về tài chính - kế toán, tư duy khách quan và độc lập trong hoạt động nghiệp vụ. Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, rèn luyện nâng cao trình độ.

- Hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, am hiểu và làm việc theo pháp luật, hiểu biết về pháp luật kinh tế, tài chính, ngân hàng, thuế và các quy định về kế toán - kiểm toán.

2. Về Kỹ năng:

- Có khả năng tổ chức công tác kế toán hoặc kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp, để thực hiện sự định giá bên trong và bên ngoài, phục vụ đánh giá các hoạt động tài chính của tổ chức và cơ sở kinh doanh, đảm bảo thi hành đúng pháp luật và các chính sách, chế độ kế toán, tài chính; hoạch định các hoạt động quản lý tài sản và khai thác hiệu quả các nguồn vốn của doanh nghiệp.

- Có khả năng thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu tài chính - kế toán để tổ chức hoạt động kế toán của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giúp lãnh đạo đơn vị hoạch định các chiến lược, kế hoạch trung và ngắn hạn để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Có khả năng hiểu biết và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chế độ chính sách về tài chính - kế toán, về lĩnh vực thuế.

- Có khả năng tư duy độc lập, khách quan, trung thực và kỹ năng phản biện các vấn đề về kế toán, tài chính.

- Đạt trình độ tương đương Chứng chỉ tin học trình độ A, sử dụng được máy tính quản lý dữ liệu kế toán, tài chính, soạn thảo văn bản, internet; am hiểu và sử dụng thành thạo công cụ tin học để thực hiện các nghiệp vụ kế toán - kiểm toán. Có khả năng khai thác các phần mềm kế toán, quản lý tài chính tại các cơ quan, doanh nghiệp.

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trình độ căn bản (tương đương Chứng chỉ A) về nghe, nói, đọc, viết; có khả năng đọc hiểu tài liệu, văn bản, hợp đồng thông thường bằng tiếng Anh.

- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt; có khả năng hợp tác, làm việc nhóm và làm việc độc lập trong các bộ phận, phòng, ban kế toán, kiểm tra, kiểm toán nội bộ tại cơ quan, doanh nghiệp hoặc nhân viên kiểm toán chuyên nghiệp.

3. Về Thái độ và hành vi:

- Am hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật, có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thực, khách quan, liêm chính trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình công tác, có đạo dức nghề nghiệp.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, bảo mật thông tin cơ quan, doanh nghiệp; được rèn luyện đức tính và tác phong làm việc cẩn thận, chính xác.

- Lối sống lành mạnh, có khả năng tự rèn luyện thân thể để luôn có sức khỏe tốt.

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Có khả năng quản lý, điều hành tổ chức hoạt động của bộ máy làm công tác kế toán tại các cơ quan, doanh nghiệp vừa và nhỏ; làm nhân viên trực tiếp tác nghiệp các nghiệp vụ kế toán, như: hạch toán kế toán, báo cáo thuế, tiền lương, định mức lao động, kế toán kho bãi, vật tư, . . . hoặc tham gia các hoạt động kiểm toán, kiểm tra, giám sát nội bộ của cơ quan, doanh nghiệp.

- Có khả năng làm việc tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán, thanh tra, kiểm tra tài chính, . . . .

- Với khả năng hiểu biết về kế toán - tài chính, có đủ năng lực làm chủ, làm quản lý, điều hành các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp vừa và nhỏ.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

- Có khả năng nghiên cứu để hiểu biết, nâng cao trình độ nhận thức tư duy về pháp luật kinh tế, tài chính, kế toán và vận dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác chuyên môn.

- Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học, cao đẳng chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân

VI. Ngành Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngànhNghiệp vụ nhà hàng khách sạn , học sinh đạt được:

1. Về Kiến thức:

Có kiến thức tổng quan về ngành Du lịch, Khách sạn, Nhà hàng, kiến thức về văn hóa ẩm thực, tiếp thị kinh doanh nhà hàng, kế toán nhà hàng, tổ chức nhân sự trong nhà hàng, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhận biết và hiểu rõ công dụng của các trang thiết bị, dụng cụ trong nhà hàng, khách sạn. Trình tự sắp xếp thực đơn trong ngày, lập thực đơn và tính giá cho thực đơn, bảng kê thức uống. Trình bày bàn ăn Âu Á và các hình thức phục vụ ăn. Có kiến thức cơ bản và biết cách phục vụ các loại thức uống có cồn, không cồn. Các loại hình tiệc, công việc cần chuẩn bị và tổ chức phục vụ tiệc. Trình tự  phục vụ khách và cách ghi yêu cầu ăn uống của khách.

Về ngoại ngữ: Đọc hiểu nội dung của các văn bản viết về Du lịch & Nhà hàng Khách sạn bằng tiếng Anh; Sử dụng tốt ngoại ngữ, tin học trong điều hành quản lí và kinh doanh du lịch.

- Hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về Tư  tưởng Hồ Chí Minh; am hiểu và làm việc theo pháp luật, hiểu biết về văn hóa, lịch sử Việt Nam.

2. Về Kỹ năng:

- Khi tốt nghiệp học sinh có khả năng phân tích so sánh được các mô hình du lịch lữ hành, lưu trú, ẩm thực và vui chơi giải trí để phục vụ khách hàng theo chuẩn quốc tế;

- Vận dụng được luật cơ bản và nguyên tắc an toàn an ninh trong công việc phục vụ khách theo đúng qui định, qui trình của Nhà nước, Doanh nghiệp cũng như tiêu chuẩn Quốc tế;

- Đón tiếp, tổ chức, điều hành các sự kiện, hội nghị, tiệc...tại khách sạn, tổ chức các hoạt động nghiệp vụ kinh doanh dịch vụ du lịch và các hoạt động có liên quan đến du lịch

- Giao tiếp, phục vụ khách ăn uống trong các nhà hàng, khách sạn du lịch. Vận dụng thành thạo các kiến thức đã được học vào quá trình tác nghiệp

- Điều phối công việc và giám sát hoạt động của ca làm việc, tổ, nhóm trong công ty du lịch, khách sạn nhà hàng và các khu vui chơi giải trí; Tham gia quản lý, điều hành và đề xuất việc kinh doanh về du lịch khách sạn nhà hàng và các khu vui chơi giải trí;

- Xây dựng qui trình làm việc của từng bộ phận theo từng điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp; có khả năng giao tiếp hiệu quả, có tính thuyết phục trong quá trình thương lượng các dịch vụ của khách sạn nhà hàng, công ty du lịch lữ hành hay khu vui chơi giải trí;

- Tổ chức các loại tiệc từ căn bản đến phức tạp như tiệc trà, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, tiệc tự chọn, tiệc cưới, yến tiệc và hội nghị; Thiết kế thực đơn phục vụ các loại hình dịch vụ ẩm thực; Thiết kế, hướng dẫn, điều hành và triển khai các tour du lịch; kinh doanh các sản phẩm lữ hành mới trong và ngoài nước

- Có kĩ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

3. VềThái độ và hành vi:

- Am hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật, có thái độ và hành vi đúng đắn, chuẩn mực, thân thiện, hòa nhã trong giao tiếp.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; được rèn luyện khả năng độc lập giải quyết nhanh nhẹn, hợp lý các tình huống nghiệp vụ phát sinh.

Có tính hoà đồng, hợp tác với nhiều người, với nhiều bộ phận để thực hiện tốt mục tiêu phục vụ khách. Luôn coi việc làm cho khách hài lòng là niềm vui của mình. g phục vụ khách.

 

- Lối sống lành mạnh, có khả năng tự rèn luyện thân thể để luôn có sức khỏe tốt.

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Có khả năng quản lý, điều hành tổ chức hoạt động của một công ty, doanh nghiệp du lịch lữ hành, nhà hàng, khách sạn quy mô vừa và nhỏ.

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc phụ trách tổ, đội, nhóm hướng dẫn viên du lịch, thực hiện các nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn hoặc làm việc tại các khu du lịch giải trí, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, khu bảo tàng, bảo tồn văn hóa - di tích lịch sử, . . . .

- Có khả năng được tuyển dụng vào làm việc tại các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, khu vui chơi giải trí, các cơ quan quản lý về du lịch, công ty du lịch lữ hành và các cơ sở giáo dục về du lịch. Có khả năng làm việc tại các vị trí: Nhân viên tiền sảnh: lễ tân, thu ngân, tổng đài; Nhân viên phục vụ các loại hình dịch vụ ẩm thực; Nhân viên phòng, quản gia & giặt ủi; Tổ trưởng các bộ phận trong các khách sạn; Trưởng ca trong nhà hàng;

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

- Có khả năng nghiên cứu để hiểu biết, nâng cao trình độ nhận thức tư duy về nghiệp vụ du lịch lữ hàng, kinh doanh nhà hàng, khách sạn.

- Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học, cao đẳng chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân.

VII. Ngành Marketing

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Marketing, học sinh đạt được:

1. Về Kiến thức:

- Được trang bị những kiến thức chuyên môn cơ bản về kinh tế, pháp luật kinh tế, kế toán, marketing, quản trị học, thị trường, tâm lý trong kinh doanh.

- Được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ bán hàng và quản trị bán hàng, người tiêu dùng, marketing một số lĩnh vực ngành nghề kinh doanh, thương mại.

- Có kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản trị kinh doanh, thương mại.

- Hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, am hiểu và làm việc theo pháp luật, hiểu biết về pháp luật kinh tế. Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, rèn luyện nâng cao trình độ.

2. Về Kỹ năng:

- Có khả năng tổ chức nghiên cứu thị trường các loại hàng hóa, tổ chức marketing giới thiệu sản phẩm các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, các sự kiện, dịch vụ, du lịch, . . .

- Được trang bị các kỹ năng cơ bản về giao tiếp khách hàng, thương lượng, soạn thảo các hợp đồng kinh doanh hàng hóa và dịch vụ.

- Có kỹ năng về quản trị doanh nghiệp, nhân lực, tài chính, chiến lược tiếp thị.

- Có khả năng tổ chức các sự kiện cổ động sản phẩm và tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp.

- Có khả năng hiểu biết và thực thi pháp luật và các quy định về nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, giá cả hàng hóa, thương hiệu doanh nghiệp.

- Đạt trình độ tương đương Chứng chỉ tin học trình độ A, sử dụng được máy tính phục vụ tổ chức các hoạt động marketing, soạn thảo văn bản, hợp đồng và giao dịch thương mại điện tử; am hiểu và sử dụng thành thạo công cụ tin học để thực hiện các nghiệp vụ kế toán - kiểm toán. Có khả năng khai thác các phần mềm kế toán, quản lý tài chính tại các cơ quan, doanh nghiệp.

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trình độ căn bản (tương đương Chứng chỉ A) về nghe, nói, đọc, viết; có khả năng đọc hiểu tài liệu, văn bản, hợp đồng thông dụng bằng tiếng Anh.

- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt; có khả năng hợp tác, làm việc nhóm và làm việc độc lập trong lĩnh vực bán hàng, giới thiệu sản phẩm hàng hóa.

3. Về Thái độ và hành vi:

- Am hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thực trong công tác và cuộc sống.

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, yêu nghề, nhiệt tình công tác, có đạo dức kinh doanh.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, bảo mật thông tin cơ quan, doanh nghiệp; được rèn luyện tác phong làm việc nhạy bén, năng động, bản lĩnh.

- Luôn chịu khó học hỏi, nỗ lực cao, có nhiều hoài bão và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

- Lối sống lành mạnh, có khả năng tự rèn luyện thân thể để luôn có sức khỏe tốt.

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Với kiến thức và kỹ năng về quản trị kinh doanh, người học có đủ năng lực làm chủ, quản lý, điều hành hiệu quả các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp vừa và nhỏ.

- Có khả năng điều hành hoặc làm việc tại các phòng, ban, tổ, nhóm nghiên cứu thị trường, quản lý khách hàng, xây dựng chiến lược tiếp thị các ngành hàng hóa, dịch vụ, . . . tại nhiều loại hình công ty, doanh nghiệp khác  nhau.

- Có khả năng làm việc tại doanh nghiệp, công ty quảng cáo, thiết kế, in ấn nhãn hiệu hàng hóa, tổ chức sự kiện công chúng, . . .

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

- Có khả năng nghiên cứu để hiểu biết, nâng cao trình độ nhận thức tư duy về pháp luật kinh tế, nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa, biết vận dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác chuyên môn.

- Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học, cao đẳng chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân.

VIII. Ngành Tài chính - Ngân hàng

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng, học sinh đạt được:

1. Về Kiến thức:

- Được trang bị những kiến thức chuyên môn cơ bản về kinh tế, quản lý tài chính, nghiệp vụ ngân hàng tại các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp ngân hàng, các tổ chức tiền tệ, tín dụng.

- Được trang bị những kiến thức cơ bản về tiền tệ - ngân hàng, các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại, như: phân tích rủi ro, tín dụng, kế toán ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, . . . .

- Hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, am hiểu và làm việc theo pháp luật, hiểu biết về pháp luật kinh tế, tài chính, ngân hàng, tiền tệ, tín dụng.

2. Về Kỹ năng:

- Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài chính tại các cơ quan, doanh nghiệp, tham gia các hoạt động phục vụ đánh giá tình hình tài chính các tổ chức, cơ sở kinh doanh, nhằm khai thác hiệu quả các nguồn vốn doanh nghiệp.

- Có đủ kỹ năng thực hiện thành thạo các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại, như: kế toán ngân hàng, thẩm định tín dụng, thanh toán quốc tế, phân tích đánh giá năng lực tài chính doanh nghiệp, . . . .

- Có khả năng thu thập, tổng hợp và phân tích một số dữ liệu tài chính của cơ quan, doanh nghiệp, giúp lãnh đạo đơn vị hoạch định các chiến lược, kế hoạch trung và ngắn hạn để điều hành hoạt động tài chính và sản xuất kinh doanh.

- Có khả năng hiểu biết và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật, các chế độ chính sách về tài chính - ngân hàng, về tiền tệ, tín dụng.

- Đạt trình độ tương đương Chứng chỉ tin học trình độ A, sử dụng được máy tính để quản lý dữ liệu tài chính, thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng, khai thác công cụ giao  dịch qua mạng internet. Có khả năng khai thác các phần mềm quản lý tài chính và nghiệp vụ ngân hàng tại các loại hình doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng.

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trình độ căn bản (tương đương Chứng chỉ A) về nghe, nói, đọc, viết; có khả năng đọc hiểu tài liệu, văn bản, hợp đồng giao dịch tài chính, tín dụng thông thường bằng tiếng Anh.

- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt; có khả năng hợp tác, làm việc nhóm và làm việc độc lập trong các bộ phận, phòng, ban kế hoạch tài chính, các phòng nghiệp vụ của ngân hàng thương mại.

3. Về Thái độ và hành vi:

- Am hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật, có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật trong quản lý kinh tế, tài chính.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thực, khách quan, liêm chính trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình công tác, có đạo dức nghề nghiệp.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, bảo mật thông tin cơ quan, doanh nghiệp; được rèn luyện đức tính và tác phong làm việc cẩn thận, chính xác.

- Lối sống lành mạnh, có khả năng tự rèn luyện thân thể để luôn có sức khỏe tốt.

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Với kiến thức hiểu biết về tiền tệ - ngân hàng, có thể làm nhân viên nghiệp vụ tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư, công ty tài chính, công ty chứng khoán, kinh doanh ngoại tệ, thanh toán giao dịch quốc tế.

- Có thể đảm nhận các vị trí chuyên môn tại phòng ban, bộ phận tài chính, tiền tệ của các loại hình cơ quan doanh nghiệp.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

- Có khả năng nghiên cứu để hiểu biết, nâng cao trình độ nhận thức tư duy về pháp luật kinh tế, tài chính, tiền tệ, tín dụng và vận dụng khoa học, công nghệ để nâng cao hiệu quả, hiệu suất công tác chuyên môn nghiệp vụ.

- Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học, cao đẳng chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân theo mọi loại hình đào tạo; được bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ cần thiết, có thể tham gia học tập nâng cao trình độ theo các chương trình quốc tế hoặc các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn do các quốc gia, các tổ chức nước ngoài tổ chức.

IX. Công nghệ kỹ thuật chế biến & bảo quản thực phẩm

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật chế biến và bảo quản thực phẩm, học sinh đạt được:

1. Về Kiến thức:

- Có kiến thức hiểu biết về hóa sinh, vi sinh thực phẩm, kiểm nghiệm và quản lý chất lượng thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Được trang bị kiến thức chuyên môn cơ bản về nguyên lý và quy trình công nghệ sản xuất, chế biến, bảo quản một số thực phẩm thông dụng, như: đường, bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, sữa và sản phẩm sữa, thủy hải sản, . . .

- Hiểu biết cơ bản về kỹ thuật lạnh đông và bảo quản thực phẩm, hiểu được các rủi ro sinh học trong công nghệ chế biến và bảo quản nông sản thực phẩm, phương pháp kiểm tra chất lượng thực phẩm và qui trình kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực thực phẩm.

- Có kiến thức về thiết kế và vận hành nhà máy thực phẩm.

- Có kiến thức về quản trị chất lượng HACCP, ISO, SSOP, GMP, GAP,…và phát triển các sản phẩm mới.

- Hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, am hiểu và làm việc theo pháp luật, hiểu biết về pháp luật kinh tế, tài chính, ngân hàng, tiền tệ, tín dụng.

2. Về Kỹ năng:

- Có đủ kỹ năng thao tác các quy trình công nghệ để sản xuất, chế biến thực phẩm đạt các chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm.

- Biết sử dụng hợp lý các trang thiết bị thuộc quy trình công nghệ và kiểm soát chế độ làm việc các loại trang thiết bị chế biến thực phẩm.

- Am hiểu và có kỹ năng xác định tình trạng cảm quan chất lượng của hóa chất môi trường, nguyên liệu và sản phẩm; có kỹ năng khai thác kỹ thuật phòng thí nghiệm hóa, vi sinh thực phẩm.

- Đủ trình độ để hướng dẫn, giám sát, kiểm tra về kỹ thuật đối với công nhân thao tác trong quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Đạt trình độ tương đương Chứng chỉ tin học trình độ A, sử dụng được máy tính để nghiên cứu, tìm hiểu, khai thác các kiến thức khoa học công nghệ liên quan đến lĩnh vực chế biến, bảo quản thực phẩm và giao dịch internet.

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trình độ căn bản (tương đương Chứng chỉ A) về nghe, nói, đọc, viết; có khả năng đọc hiểu tài liệu khoa học công nghệ, các hướng dẫn bảo trì khai thác máy móc, thiết bị phục vụ chuyên môn nghiệp vụ thông thường bằng tiếng Anh.

- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt; có khả năng hợp tác, làm việc nhóm và làm việc độc lập trong các bộ phận, công đoạn, quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm.

3. Về Thái độ và hành vi:

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình công tác, đạo đức nghề nghiệp trong sáng.

- Am hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tác phong công nghiệp phù hợp với quy trình sản xuất hiện đại.

- Được rèn luyện đức tính và tác phong làm việc năng động, nhanh nhạy với các vấn đề kỹ thuật; luôn chịu khó học hỏi, nỗ lực cao, có nhiều hoài bão và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, sáng tạo, tác phong nhanh nhẹn, ham học hỏi tiếp thu kiến thức công nghệ mới.

- Lối sống lành mạnh, có khả năng tự rèn luyện thân thể để luôn có sức khỏe tốt.

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Với kiến thức và kỹ năng đạt được, học sinh có đủ năng lực làm việc tại các bộ phận, phòng ban kiểm định chất lượng của các công ty, doanh nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm.

- Có khả năng trực tiếp thao tác hoặc điều hành một tổ, đội, nhóm thực hiện quy trình công nghệ thực phẩm thông thường, hoặc quản lý, điều hành cơ sở sản xuất nhỏ về lĩnh vực thực phẩm.

- Có khả năng làm việc trong các lĩnh vực công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ sinh học thực phẩm.

- Có khả năng quản lý, tổ chức sản xuất và bảo quản các loại thực phẩm thông dụng, như: rượu bia, nước giải khát, bột, đường, bánh kẹo, sữa, . . .

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

- Có hiểu biết khoa học - kỹ thuật cơ sở, có khả năng học hỏi nâng cao nhận thức, tư duy khoa học công nghệ để nâng cao kỹ năng tay nghề lao động.

- Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học, cao đẳng chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân theo mọi loại hình đào tạo; được bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ cần thiết, có thể tham gia học tập nâng cao trình độ theo các chương trình quốc tế hoặc các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn do các quốc gia, các tổ chức nước ngoài tổ chức.

X. Ngành Thư ký văn phòng

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Thư ký văn phòng, học sinh đạt được:

1. Về Kiến thức:

- Có đủ kiến thức chuyên môn cơ bản về nghiệp vụ thư ký văn phòng, như: luật hành chính, luật dân sự, văn bản quy phạm pháp luật và văn bản giao dịch hành chính, tâm lý quản lý, văn hóa Việt Nam, quản trị doanh nghiệp, quản trị văn phòng, kế toán đại cương, . . . .

- Hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về Tư  tưởng Hồ Chí Minh; am hiểu và làm việc đúng pháp luật.

2. Về Kỹ năng:

- Có đủ các kỹ năng cơ bản để thực hiện các nghiệp vụ hành chính văn phòng, như: giao tiếp công sở, quản lý thông tin dữ liệu, lập kế hoạch công tác hàng ngày, tuần, tháng cho cơ quan, doanh nghiệp và lãnh đạo, chuẩn bị các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, lập và quản lý các hồ sơ công việc, soạn thảo các văn bản giao dịch, quản lý, làm công tác lưu trữ, sử dụng các phần mềm quản lý và soạn thảo văn bản, tài liệu, . . . .

- Biết cách thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin để phục vụ công tác nghiệp vụ, hoặc trợ giúp lãnh đạo cơ quan.

- Đạt trình độ tương đương Chứng chỉ tin học trình độ A, sử dụng thành thạo máy tính để giao  dịch internet, sử dụng các phần mềm chyên ngành để quản lý thông tin dữ liệu và lưu trữ văn phòng.

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trình độ căn bản (tương đương Chứng chỉ A) về nghe, nói, đọc, viết; có khả năng đọc hiểu các hợp đồng, văn bản hành chính, giao dịch thông thường bằng tiếng Anh.

3. Về Thái độ và hành vi:

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình công tác, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.

- Am hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật cao; được rèn luyện đức tính và tác phong làm việc năng động, cần cù, chính xác, trung thực, lịch sự, thân ái trong giao tiếp.

- Lối sống lành mạnh, có khả năng tự rèn luyện thân thể để luôn có sức khỏe tốt.

4. Vị trí và khả năng công tác:

Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể đảm nhận công tác quản trị văn phòng, văn thư lưu trữ tại mọi loại hình cơ quan, doanh nghiệp.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

- Hiểu biết về khoa học xã hội, nhân văn, có khả năng học hỏi nâng cao nhận thức, tư duy công tác quản trị và nghiệp vụ hành chính văn phòng.

- Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học, cao đẳng chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân theo mọi loại hình đào tạo; được bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ cần thiết, có thể tham gia học tập nâng cao trình độ theo các chương trình quốc tế hoặc các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn do các quốc gia, các tổ chức nước ngoài tổ chức.

 

 

HIỆU TRƯỞNG......

(Đã ký)...............

ThS. Nguyễn Việt Dũng