TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2 Tuyen sinh 2024 Tuyen sinh 2024 (2)

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2024

xem thêm

Đối tác

Giới thiệu

Thông báo công khai (16/04/2024)

1. Kế hoạch đào tạo Khóa 19.

2. Kế hoạch đào tạo Khóa 18.

3. Kế hoạch đào tạo Khóa 17.

4. Cam kết chất lượng giáo dục.

5. Chất lượng giáo dục thực tế

 

6. Cơ sở vật chất

 

7. Đội ngũ nhà giáo

8. Danh sách giảng viên.

9. Quy định về học phí.

 

10. Các mẫu văn bằng, chứng nhận.