TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Chào năm học mới Học sinh nhận học bổng traobangtotnghiep canbonhanvien20.11 baner tuyển sinh mới Baner quảng cáo saigonc

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

Thông báo mức học phí, lệ phí hệ trung cấp chuyên nghiệp chính quy năm 2021

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2020

xem thêm

Quy định mới của Bộ Lao Động Thương Binh & Xã Hội quy định về tuyển sinh bậc TCCN

xem thêm

Đối tác

Giới thiệu

THÔNG TIN TUYỂN SINH VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẬN 6 (02/12/2019)

培训信息区6

I. 2区-6区的学生名单(清单每月更新)。

    1.上午班学生名单。请参见 此处

    2 下午课程的学生名单。请参阅此处。 

    3.  DARKNESS课程的学生名单。请参见 此处

 

二。设施附表2-6区(更新05/05/2020)。

    设施时间表2.请参见此处。  

 

三,考试时间表结束。

    基础2(6区)的期末考试时间表。请参见 此处。

 

训练学科。

培训信息区6

培训信息区6

培训信息区6

培训信息区6

 

 

培训信息区6

 

培训信息区6

培训信息区6

 

培训信息区6

 

培训信息区6

培训信息区6

培训信息区6

培训信息区6

培训信息区6

培训信息区6