TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2 Tuyen sinh 2024 Tuyen sinh 2024 (2)

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2024

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Tài chính ngân hàng

Các thông tin về ngành ngân hàng (15/07/2010)

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Hệ đào tạo chính quy)

 

 

1. Tên ngành đào tạo:              TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 

2. Mã ngành:                          19.02

 

3. Đối tượng tuyển sinh:        Học sinh tốt nghiệp THPT, THBT hoặc tương đương.

 

4. Thời gian đào tạo:               24 tháng

 

5. Giới thiệu và mô tả chương trình:

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Tài chính Ngân hàng được thiết kế để đào tạo cán bộ trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình bao gồm bao gồm những kiến thức cơ bản về Kinh tế học, Tiền tệ ngân hàng, Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Thị trường chứng khoán, Thẩm định tín dụng, Thị trường tài chính và các kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng, các kiến thức về kinh tế và pháp luật kinh tế, tài chính doanh nghiệp, hiểu biết chuyên sâu cả lý thuyết và thực hành về tín dụng ngân hàng và kế toán ngân hàng cũng như thẩm dịnh dự án đầu tư...

Học sinh TCCN ngành Tài chính Ngân hàng, sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận các công việc trong ngân hàng như: Cán bộ tín dụng, nhân viên kế toán, kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ, ...

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng hoặc các ngành tương đương thuộc khối kinh tế.

 

6. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cán bộ trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, luật pháp và tài chính, tiền tệ theo yêu cầu của cán bộ trung cấp kinh tế, với các mục tiêu cụ thể:

6.1. Về Kiến thức:

-   Trình bày được những nội dung cơ bản về nghiệp vụ tài chính tiền tệ như: tiền tệ - tín dụng, tài chính, hạch toán kế toán, thanh toán quốc tế... Áp dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để phân tích tình hình tài chính tiền tệ, tín dụng, thị trường...

-   Đạt được trình độ cơ sở của tiếng Anh, khả năng giáo tiếp, ứng xử và phong cách hội nhập với nền kinh tế, xã hội trong thời kì hội nhập.

6.2. Về Kỹ năng:

-   Áp dụng thành thạo một số nghiệp vụ chủ yếu của ngành ngân hàng, đặc biệt là các kỹ năng tín dụng, kế toán ngân hàng. Có khả năng làm việc độc lập khi được phân công nhiệm vụ. Biết vận dụng một cách sáng tạo kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn.

-   Sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học và tin học hoá trong công tác tín dụng kế toán ngân hàng. Có khả năng thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ việc khai thác, thực hành nghiệp vụ tín dụng ngân hàng trên các ứng dụng phần mềm hiện đại.

6.3. Về Thái độ: Học sinh được chuẩn bị tốt về kiến thức cũng như kỹ năng để có thể thích nghi và làm việc được trong môi trường thực tế, rèn luyện cho học sinh tư duy biết phê phán, có khả năng làm việc độc lập để hoàn thành nhiệm vụ.