TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2 Tuyen sinh 2024 Tuyen sinh 2024 (2)

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2024

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Xây dựng công nghiệp và dân dụng

Các thông tin về ngành xây dựng (15/07/2010)

 

Hình ảnh - Phòng học lý thuyết ngành xây dựng DD&CN

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Hệ đào tạo chính quy)

 

1. Tên ngành đào tạo:              XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP & DÂN DỤNG

 

2. Mã ngành:                          07.01

 

3. Đối tượng tuyển sinh:        Học sinh tốt nghiệp THPT, THBT hoặc tương đương.

 

4. Thời gian đào tạo:               24 tháng

 

5. Giới thiệu và mô tả chương trình:

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng Công nghiệp và dân dụng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức cơ bản về Vật liệu xây dựng, Vẽ kỹ thuật xây dựng, Cơ học xây dựng, Nguyên lý thiết kế, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật thi công và các kiến thức liên quan đến ngành xây dựng, hiểu biết chuyên sâu cả lý thuyết và thực hành về dự toán, tổ chức thi công tại các công trường xây dựng.

Học sinh TCCN ngành Xây dựng sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các đội xây dựng, công ty xây dựng thuộc các thành phần kinh tế Trung ương và địa phương, với nhiệm vụ chính sau:

-       Giúp kỹ sư trong việc tính toán kết cấu, kiểm tra kỹ thuật xây dựng, chỉ đạo công tác kỹ thuật từ khâu chuẩn bị xây dựng, xây dựng, nghiệm thu, bàn giao và bảo hành sau xây dựng.

-       Làm tổ trưởng, đội trưởng đội xây dựng.

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng hoặc các ngành tương đương thuộc khối kỹ thuật.

 

6. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội và khoa học-kỹ thuật theo yêu cầu nghiệp vụ của cán bộ trung cấp kỹ thuật Xây dựng, với các mục tiêu cụ thể:

6.1. Về Kiến thức:

-       Nắm vững các kỹ thuật về xây dựng các công trình kiến trúc dân dụng và công nghiệp như: cấu tạo, tính toán kết cấu, các phương pháp và tổ chức thi công, các quy trình, quy phạm kỹ thuật xây dựng.

-       Nắm được cách tổ chức thi công một số vấn đề liên quan đến quản lý xây dựng đô thị, nông thôn, đất xây dựng, an toàn lao động vệ sinh môi trường.

6.2. Về Kỹ năng: Có kỹ năng thực hành tay nghề cơ bản của các nghề nề, mộc, bê tông, cốt thép tương đương bậc thợ 3/7 của một trong các nghề trên.

6.3. Về Thái độ: Rèn luyện đức tính và tác phong: Cẩn thận, chính xác, trung thực.