TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2 Tuyen sinh 2023 Tuyen sinh

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm
undefined

Tài liệu học tập trực tuyến

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu

Chuẩn đầu ra của ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu (10/09/2014)

CHUẨN ĐẦU RA:

Sau khóa học, học viên sẽ nắm được:

- Quy trình thủ tục hoạt động xuất nhập khẩu

- Kỹ năng đàm phán hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu khôn khéo

- Cách kiểm tra thông tin đối tác và phương án phòng ngừa rủi ro khi ký hợp đồng

- Lựa chọn phương thức vận tải, giao nhận và bảo hiểm để tối đa lợi ích, tổi thiểu rủi ro

- Chi tiết về các thủ tục hải quan, cách thực hiện và những vấn đề cần lưu ý

- Quy trình thanh toán quốc tế trong xuất nhập khẩu và lưu ý

- Lựa chọn phương thức tối ưu để đảm bảo an toàn trong giao dịch xuất nhập khẩu

- Rút ra được bài học từ các sai lầm trong quá khứ của những Công ty Xuất Nhập Khẩu

ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP:

- Tiếp thu kiến thức và kinh nghiệm từ những chuyên gia hàng đầu trong từng chuyên đề (Chi tiết bên dưới)

- Phương pháp đào tạo tiên tiến với những nghiên cứu tình huống cụ thể và nội dung bài giảng cập nhật hàng ngày

- Môi trường học tập chuyên nghiệp với phòng học tiện nghi, hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế.

- Giải lao giữa giờ với Tea Break, là cơ hội để các học viên giao lưu với giảng viên chuyên gia và các học viên khác