TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2 Tuyen sinh 2024 Tuyen sinh 2024 (2)

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2024

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Tin học ứng dụng

Chuẩn đầu ra ngành Tin học ứng dụng (01/10/2011)

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Tin học ứng dụng, học sinh đạt được:

1. Kiến thức:

- Học sinh có đầy đủ kiến thức chuyên môn cơ bản về cơ sở dữ liệu, lập trình máy tính, mạng máy tính, đồ họa và thiết kế website, thiết bị và phần cứng máy tính, . . . . .

- Được trang bị kiến thức kỹ thuật lập trình và ngôn ngữ lập trình, phân tích hệ thống thông tin, kỹ năng khai thác các phương tiện, thiết bị kết nối viễn thông để khai thác thông tin.

- Hiểu biết chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về Tư  tưởng Hồ Chí Minh; am hiểu và làm việc theo pháp luật, hiểu biết về bảo hộ sở hữu trí tuệ, các quy định của nhà nước về quản lý công nghệ thông tin và truyền thông.

2. Kỹ năng:

- Có khả năng tự cài đặt, lắp ráp, nâng cấp, bảo trì, sửa chữa máy tính, mạng máy  tính và một số thiết bị thông thường kèm theo máy tính.

- Có đủ khả năng triển khai các dự án về hệ thống thông tin, phần mềm, quản trị mạng máy tính.

- Sử dụng thành thạo máy tính, khai thác mạng máy tính để quản lý dữ liệu, tổ chức hệ thống thông tin, khai thác và phát triển các phần mềm phục vụ hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp.

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh trình độ căn bản (tương đương Chứng chỉ A) về nghe, nói, đọc, viết; có khả năng đọc hiểu tài liệu, trao đổi và sưu tầm kiến thức Anh văn về công nghệ thông tin và truyền thông để phục vụ nghề nghiệp chuyên môn.

- Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt; có khả năng hợp tác, làm việc nhóm và làm việc độc lập để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

3. Thái độ và hành vi:

- Am hiểu và có ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ quy định và thông lệ quốc tế về bảo hộ sở hữu trí tuệ; có ý thức tổ chức kỷ luật cao về bảo mật thông tin, được rèn luyện đức tính và tác phong cẩn thận, chính xác, tỉ mỉ.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng.

- Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, có lòng yêu nghề, nhiệt tình công tác, có đạo dức nghề nghiệp.

- Có khả năng tư duy nhạy bén về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, có tinh thần sáng tạo, thường xuyên cải tiến kỹ thuật công tác chuyên môn.

- Luôn chịu khó học hỏi, nỗ lực cao, có nhiều hoài bão và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

- Lối sống lành mạnh, có khả năng tự rèn luyện thân thể để luôn có sức khỏe tốt.

4. Vị trí và khả năng công tác:

- Có khả năng khai thác, vận hành các hệ thống máy tính, quản trị mạng, khai thác các phần mềm phục vụ hoạt động tại các cơ quan doanh nghiệp.

- Làm nhân viên nghiệp vụ tại các cơ quan, doanh nghiệp về lập trình phần mềm ứng dụng, bảo trì, quản trị mạng, thiết kế website, đồ họa, quảng cáo, in ấn, . . . .

- Đủ năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp vừa và nhỏ về thiết kế quảng cáo, in ấn, đồ họa, có năng lực tham gia lập, quản lý, tổ chức thực hiện các dự án trang thiết bị và lập trình ứng dụng công nghệ thông tin loại trung bình và nhỏ tại các loại hình cơ quan, doanh nghiệp.

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ:

- Có khả năng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề kỹ thuật, tiếp thu và am hiểu kiến thức mới về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

- Có đủ trình độ, năng lực để tiếp tục học tập hoàn chỉnh đạt trình độ kiến thức đại học, cao đẳng chính quy và các bậc học cao hơn trong hệ thống giáo dục quốc dân theo mọi loại hình đào tạo; được bổ sung thêm kiến thức ngoại ngữ cần thiết, có thể tham gia học tập nâng cao trình độ theo các chương trình quốc tế hoặc các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn do các quốc gia, các tổ chức nước ngoài tổ chức.