TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2 Tuyen sinh 2024 Tuyen sinh 2024 (2)

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2024

xem thêm

Đối tác

Thư viện tài liệu >> Tài liệu khoa cơ bản

Đề cương ôn thi TN khóa 05 (04/10/2011)

Đề cương ôn tập lớp chế biến

Đề cương 2011_LTTH_Chế biến

 

Đề cương 2011_THNN_Chế biến

 

Đề cương ôn tập lớp Du lịch

Đề cương 2011_LTTH_Du lịch

 

 

Đề cương ôn tập lớp Marketing

Đề Cương 2011_LTTH_Marketing

 

Đề Cương 2011_THNN_Marketing

 

 

Đề cương ôn tập lớp Ngân hàng

Đề cương 2011_THNN_Ngân hàng

 

 

Đề cương ôn tập lớp Kế toán

Đề cương 2011_LTTH_Kế toán

 

 

Đề cương ôn tập lớp xây dựng

Đề Cương 2011_Xây dựng