TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2 Tuyen sinh 2024 Tuyen sinh 2024 (2)

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2024

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Kế toán doanh nghiệp

Các thông tin về ngành Kế toán doanh nghiệp (16/07/2010)

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Hệ đào tạo chính quy)

 

 

 

 

1. Tên ngành đào tạo:              KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 

2. Mã ngành:                          20.04

 

3. Đối tượng tuyển sinh:        Học sinh tốt nghiệp THPT, THBT hoặc tương đương.

 

4. Thời gian đào tạo:               24 tháng

 

5. Giới thiệu và mô tả chương trình:

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp được thiết kế để đào tạo kế toán viên trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung chương trình gồm những kiến thức cơ bản về Kinh tế học, Nguyên lý kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Kiểm toán và các kiến thức liên quan đến luật kinh tế, luật doanh nghiệp; hiểu biết chuyên sâu cả lý thuyết và thực hành về kế toán và khai báo thuế, báo cáo tài chính...

Sau khi học xong chương trình học sinh có thể làm việc ở các cơ quan đơn vị tài chính chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế với chức năng, nhiệm vụ là kế toán viên và cán sự quản lý tài chính.

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Kế toán hoặc các ngành tương đương thuộc khối kinh tế.

 

6. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kế toán viên trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, luật pháp và tài chính, tiền tệ theo yêu cầu của cán bộ trung cấp kinh tế, với các mục tiêu cụ thể:

6.1. Về Kiến thức:

-       Nắm vững các kiến thức về luật kinh tế, tài chính tiền tệ – tín dụng.

-       Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, tự rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ.

-       Có trình độ cơ sở về một ngoại ngữ.

6.2. Về Kỹ năng:

-       Có năng lực thực hành tương đối thành thạo nghiệp vụ kế toán được đào tạo đúng theo chuyên ngành.

-       Biết thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ khai thác, thực hành trên máy tính.

6.3. Về Thái độ: Có tinh thần làm chủ, trung thực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong công tác được giao.