TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2 Tuyen sinh 2024 Tuyen sinh 2024 (2)

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2024

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Kiểm toán

Các thông tin về ngành Kiểm toán (Kế toán - kiểm toán) (16/07/2010)

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Hệ đào tạo chính quy)

 

 

1. Tên ngành đào tạo:             KIỂM TOÁN (KẾ TOÁN KIỂM TOÁN)

 

2. Mã ngành:                          20.04

 

3. Đối tượng tuyển sinh:        Học sinh tốt nghiệp THPT, THBT hoặc tương đương.

 

4. Thời gian đào tạo:               24 tháng

 

5. Giới thiệu và mô tả chương trình:

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Kiểm toán (Kế toán Kiểm toán) được thiết kế để đào tạo kiểm toán viên trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình bao gồm các nội dung về kế toán nâng cao, các công cụ và kỹ thuật kiểm toán, quản lý chức năng kiểm toán, luật và các quy định, kiểm toán môi trường, những ứng dụng của công nghệ thông tin, các tiêu chuẩn và đạo đức nghề nghiệp.

Học sinh TCCN ngành Kiểm toán, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ quan đơn vị tài chính chuyên ngành, các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp, các đơn vị kiểm toán, các công ty cổ phần, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế quốc dân với chức năng, nhiệm vụ là kiểm toán viên và cán sự quản lý tài chính.

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Kế toán Kiểm toán hoặc các ngành tương đương thuộc khối kinh tế.

 

6. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kiểm toán viên trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, luật pháp và tài chính, tiền tệ theo yêu cầu của cán bộ trung cấp kinh tế, với các mục tiêu cụ thể:

6.1. Về Kiến thức:

-       Có kiến thức cơ bản về kinh tế nói chung, năng lực chuyên môn tốt, có tính năng động sáng tạo, kỹ năng làm việc về lĩnh vực kế toán, kiểm toán nói riêng.

-       Có khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế và khả năng tự học, tự rèn luyện bản thân để nâng cao trình độ.

6.2. Về Kỹ năng:

-   Có khả năng tổ chức công tác kế toán hoặc kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp, thực hiện sự định giá bên trong và bên ngoài để đánh giá các hoạt động tài chính của tổ chức và kinh doanh, đảm bảo sự thi hành đúng luật và các chính sách, đảm bảo tài sản và xúc tiến việc lập kế hoạch và phân phối nguồn vốn hiệu quả.

-   Nghiên cứu, sử dụng dữ liệu và thông tin để có thể đưa ra quyết định phù hợp trong lĩnh vực kế toán, tài chính, đầu tư.

6.3. Về Thái độ: Học sinh được chuẩn bị tốt về kiến thức cũng như kỹ năng để có thể thích nghi và làm việc được trong môi trường thực tế, rèn luyện cho học sinh tư duy biết phê phán, có khả năng làm việc độc lập để hoàn thành nhiệm vụ.