TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2 Tuyen sinh 2023 Tuyen sinh

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2023

xem thêm

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2023

xem thêm

Tuyển sinh các lớp sơ cấp và ngắn hạn năm 2022

xem thêm

Đối tác

Chương trình Đào tạo >> Ngành Thư kí văn phòng

Các thông tin về ngành thư ký văn phòng (01/10/2011)

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

(Hệ đào tạo chính quy)

 

 

1. Tên ngành đào tạo:              THƯ KÝ VĂN PHÒNG

 

2. Mã ngành:                          21.02

 

3. Đối tượng tuyển sinh:        Học sinh tốt nghiệp THPT, THBT hoặc tương đương.

 

4. Thời gian đào tạo:               24 tháng

 

5. Giới thiệu và mô tả chương trình:

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Thư ký văn phòng được thiết kế để đào tạo cán bộ trình độ TCCN có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình bao gồm bao gồm những kiến thức cơ bản về Quản trị văn phòng, Kỹ năng giao tiếp, Thiết bị văn phòng, Soạn thảo văn bản,… và các kiến thức về Nghiệp vụ văn thư, Nghiệp vụ lưu trữ, Nghiệp vụ thư ký, các kiến thức về Internet, Email, tin học quản lý.

Học sinh TCCN chuyên ngành Du lịch, sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các cơ sở SX - kinh doanh - dịch vụ với nhiệm vụ cụ thể như: Thư ký văn phòng, Quản trị hành chính văn phòng.

Chương trình này đảm bảo tính liên thông với chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị hành chính văn phòng và các ngành tương đương thuộc khối kinh tế.

 

6. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo cán bộ trình độ trung cấp, có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội, luật pháp theo yêu cầu của cán bộ trung cấp kinh tế, với các mục tiêu cụ thể:

6.1. Về Kiến thức:

-  Được trang bị những kiến thức căn bản, cơ sở, chuyên môn của ngành đào tạo như: kiến thức Anh văn, Tin học, tâm lý học, …

- Các kiến thức về soạn thảo văn bản, quản trị văn phòng và nghiệp vụ thư ký văn phòng.

- Trình độ giao tiếp căn bản bằng tiếng Anh, khả năng giao tiếp, ứng xử và phong cách hội nhập với nền kinh tế, xã hội trong thời kì hội nhập.

6.2. Về Kỹ năng:

- Thực hiện tốt các nghiệp vụ thư ký, tổ chức công tác văn thư lưu trữ tại cơ sở. Biết thu thập, tổng hợp và phân tích các dữ liệu để phục vụ khai thác, thực hành trên máy tính.

6.3. Về Thái độ: Học sinh cần được rèn luyện các đức tính và tác phong: cần cù, chuẩn  xác, trung thực, lịch sự, thân ái trong giao tiếp.