TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2 Tuyen sinh 2024 Tuyen sinh 2024 (2)

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2024

xem thêm

Đối tác

sinhvien >> Hoạt Động Đoàn Thể

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI GIẢI TRÍ CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN (16/12/2015)

 

TRƯỜNG TC KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN

 BCH  ĐOÀN TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /QCCLBSV- KTKTSG

TP.HCM, ngày 02  tháng 12 năm 2015

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI GIẢI TRÍ

CÂU LẠC BỘ SINH VIÊN

(PHÒNG B2.1)

 

Điều 1. Tên gọi, mục đích, chức năng của Câu lạc bộ

 • Tên gọi: Câu lạc bộ sinh viên ETC. (tạm thời các hoạt động chỉ xoay quanh ngôn các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ, hoạt động đội nhóm, sinh nhật tháng cho sinh viên…).

Mục đích của Câu lạc bộ:

 • Xây dựng môi trường để sinh viên của Khu Nội trú trường KTKTSG, những sinh viên đang sống tại KTX hoặc bên ngoài KTX có một không gian vui chơi trong trường, được sinh hoạt một cách tự nhiên và hào hứng sau những ngày học tập căng thẳng.
 • Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về giao tiếp, hội nhóm, tăng khả năng tự tin hòa đồng thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Tạo nơi giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập cho những sinh viên  muốn rèn luyện các kỹ năng về giao tiếp.
 • Xây dựng một địa chỉ kết nối bạn bè trong trường, và là nơi SV trao đổi những nội dung mang tính chất chuyên ngành của các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khác nhau.
 • Tạo dựng một sân chơi lành mạnh, sôi nổi, và bổ ích, thu hút đông đảo SV tham gia, góp phần làm phong phú đời sống sinh hoạt tập thể cho sinh viên

Chức năng của Câu lạc bộ:

 • Câu lạc bộ sinh viên ETC hoạt động trong lĩnh vực rèn luyện, học tập trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, những hoạt động có mục đích khác không nằm trong lĩnh vực hoạt động của Câu lạc bộ. 
 • Tổ chức các hoạt động học tập, rèn luyện, bồi dưỡng, vui chơi lành mạnh, giao lưu văn hoá văn nghệ, tổ chức các cuộc thi, các ngày hội văn hoá liên quan tới các dịp ngày lễ lớn. 

Điều 2. Hoạt động của Câu lạc bộ Sinh viên ETC

2.1. Nguyên tắc hoạt động của Câu lạc bộ Sinh viên ETC

 • Câu lạc bộ Sinh viên ETC hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện tham gia của các thành viên, dân chủ trong hoạt động và quản lý tập trung.
 • Câu lạc bộ hoạt động theo sự tổ chức và điều hành của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, nhưng chịu sự quản lý, giám sát của Ban quản lý Nội trú KTX.
 • Hoạt động của câu lạc bộ được xây dựng dựa trên sự đóng góp nội dung hoạt động của các thành viên. Các nội dung hoạt động của câu lạc bộ được chọn lựa dựa trên một số tiêu chí: 

+ Thu hút được đông đảo các thành viên tham gia.

+ Thúc đẩy được phong trào sâu rộng mọi lĩnh vực cho các thành viên của câu lạc bộ và sinh viên trong Khu Nội trú KTX.

+ Nội dung mang tính vui nhộn, hấp dẫn, sinh động. 

+ Không có ảnh hưởng xấu tới thuần phong mỹ tục, đạo đức, tư tưởng và lối sống của sinh viên. 

+ Không có các nội dung xuyên tạc và vi phạm pháp luật nhà nước, an ninh quốc gia và hoạt động tôn giáo.

+ Khuyến khích các ý tưởng mới lạ về hình thức hoạt động.

+ Các thành viên của Câu lạc bộ phải nộp phí thành viên để duy trì hoạt động cho Câu lạc bộ. (Dự kiến: 20.000đ/tháng, phí này sử dụng riêng cho hoạt động của CLB)

2.2. Hình thức hoạt động của Câu lạc bộ Sinh viên ETC

2.2.1. Các hoạt động thường xuyên

 • Câu lạc bộ tổ chức và duy trì các hoạt động thường xuyên theo kế hoạch được xây dựng. 
 • Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phối hợp với BCH Đoàn trường hoặc các cá nhân, đơn vị phối hợp, hợp tác tổ chức các hoạt động thường xuyên và các hoạt động tư vấn về phương pháp học tốt, kỹ năng xin việc, kỹ năng trả lời phỏng vấn, ứng xử trong giao tiếp, tự tin trước đám đông, kỹ năng hài kịch, MC, ca hát, khiêu vũ…
 • Câu lạc bộ tập hợp một khoản kinh phí (đóng góp của các thành viên hoặc được tài thọ) để trang bị một số đầu sách hướng dẫn học các kỹ năng, một số tờ báo, tạp chí để các thành viên có thể tra cứu hoặc tham khảo.

2.2.1. Các hoạt động thường kỳ

 • Câu lạc bộ xây dựng kế hoạch tổ chức và duy trì các hoạt động thường kỳ. Các hoạt động thường kỳ có thể được tổ chức theo tháng hoặc theo các ngày đặc biệt như: Birthday, New Year, Halloween, Valentine, Teachers’ Day…
 • Bên cạnh đó, câu lạc bộ có thể tổ chức các hoạt động ngoài trường như đi picnic, cắm trại và thành lập một không gian tập thể, hội nhóm để nâng tầm hội nhập hòa đồng cho Sinh viên.

Điều 3. Tổ chức và điều hành Câu lạc bộ

 • Câu lạc bộ được tổ chức và điều hành bởi Ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm có các Nhóm chuyên trách giúp việc: Nhóm Tư vấn học tập, Nhóm Biên tập nội dung, Nhóm Quản lý thành viên, và Nhóm Quản lý tài chính. Ban cố vấn thực hiện chức năng cố vấn và thẩm định các chương trình và nội dung hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Đẩy nhanh các hoạt động tìm ra các thủ lĩnh thực thụ trong các nhóm chuyên trách trên và đi vào hoạt động nề nếp bài bản.

3.1. Ban chủ nhiệm

 • Là những người chịu trách nhiệm về việc duy trì hoạt động của Câu lạc bộ và điều hành mọi hoạt động của Câu lạc bộ.

Dự kiến Ban chủ nhiệm đề cử:

1)    Giám đốc điều hành Câu lạc bộ Sinh viên ETC : Nguyễn Việt Dũng

2)    Phó GĐ điều hành: Nguyễn Cao Duy Thuyết

3)    Ban Thanh tra kỷ luật: Võ Trâm, Trần Văn Hai, Nguyễn Phú Cường

4)    Ban Nội dung kịch bản: Nguyễn Ngọc Ái (Duyệt nội dung), Nguyễn Văn Mika (lên kịch bản), Đào Trọng Kha (cho chạy kịch bản)

5)    Ban thông báo, thông tin cho sinh viên: Lê Văn Thịnh, Nguyễn Thị Vân Hồng

6)    Ban CSVC, thiết bị, kỹ thuật: Trần Quan Huy, Hoàng Thanh Cầm, Lê Vạn Chiến.

3.2. Các nhóm chuyên trách và nhóm thành viên

 • Nhóm tư vấn học tập được phân công làm công tác tư vấn cho thành viên về phương pháp học tập, kinh nghiệm học tập, và các vấn đề có liên quan đến học tập và Câu lạc bộ Sinh viên ETC.

Trưởng nhóm: Lê Văn Thịnh và 2 Sinh viên

 • Thủ quĩ được bầu ra để quản lý tài chính của Câu lạc bộ, bao gồm việc quản lý phí thành viên, các khoản được tài trợ, và báo cáo các khoản thu, chi của Câu lạc bộ trong việc duy trì và tổ chức các hoạt động của Câu lạc bộ.

Thủ quỷ đề cử: Nguyễn Thị Vân Hồng

 • Nhóm thành viên của Câu lạc bộ được thành lập dựa trên số lượng thành viên của Câu lạc bộ nhằm bảo đảm cho quá trình sinh hoạt và quản lý của Câu lạc bộ được dễ dàng và thuận tiện. Mỗi nhóm thành viên đều có Trưởng nhóm và các Phó trưởng nhóm. Các nhóm thành viên hoạt động theo quy chế và kế hoạch của Câu lạc bộ.

+ Trưởng nhóm thành viên có trách nhiệm quản lý thành viên trong nhóm và dẫn dắt phong trào hoạt động của toàn nhóm, là cầu nối giữa Nhóm thành viên với Ban chủ nhiệm của Câu lạc bộ.

+ Các Phó trưởng nhóm có trách nhiệm giúp việc cho Trưởng nhóm trong việc điều hành Nhóm thành viên.

Điều 4. Thành viên của Câu lạc bộ và các quy định về thành viên

4.1. Điều kiện làm thành viên Câu lạc bộ Sinh viên ETC

 • Là sinh viên đang ở Khu Nội trú KTX trường có nguyện vọng bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao các kỹ năng.
 • Sinh viên đang ở ngoại trú có nguyện vọng mong muốn tham gia nghiêm túc, tích cực. (không tích cực nhiệt tình cắt quyền tham gia và CLB)
 • Tán thành quy chế hoạt động của Câu lạc bộ

4.2. Kết nạp thành viên và ra khỏi Câu lạc bộ

4.2.1. Kết nạp thành viên

 • Đăng kí qua email: Lienhe365@gmail.com hoặc đăng ký trực tiếp tại bàn lễ tân 6A (Thầy Thịnh  - Cô Hồng): Họ tên, MSSV, Điện thoại liên lạc.

4.2.2. Ra khỏi Câu lạc bộ

 • Thành viên của Câu lạc bộ có nguyện vọng xin ra khỏi Câu lạc bộ phải có đơn gửi Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ.
 • Các thành viên không có ý thức tốt khi tham gia, có biểu hiện chống phá, cá nhân chủ nghĩa, vụ lợi cá nhân hoặc nhóm thiểu số sẽ bị khai trừ khỏi Câu lạc bộ.
 • Thể thức xin ra và khai trừ thành viên khỏi Câu lạc bộ do Ban chủ nhiệm quyết định.

4.3. Quyền lợi của thành viên Câu lạc bộ

 • Được tham gia vào các hoạt động chính thức của Câu lạc bộ.
 • Được tư vấn, giúp đỡ trước những khó khăn trong quá trình học tập tại trường
 • Được tham gia các chương trình phối hợp giữa Câu lạc bộ với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để nâng cao trình độ học vấn và các khả năng cần có.
 • Có quyền đưa ra các ý kiến đóng góp xây dựng Câu lạc bộ.
 • Có quyền xin ra khỏi Câu lạc bộ nếu có nguyện vọng.

4.4. Nghĩa vụ của thành viên Câu lạc bộ

 • Chấp hành nghiêm chỉnh quy chế và mọi quy định sinh hoạt của Câu lạc bộ. 
 • Tích cực tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ.
 • Tích cực đóng góp ý kiến và nội dung để xây dựng Câu lạc bộ thực sự là của đông đảo SV Khu Nội trú KTX.
 • Tham gia các chương trình sinh hoạt của Câu lạc bộ đúng giờ và đầy đủ.
 • Tham gia vào việc thu xếp sân bãi trước và sau mỗi buổi sinh hoạt. 
 • Đóng phí thành viên đầy đủ.

Điều 5. Khen thưởng và kỷ luật

 • Những thành viên, nhóm thành viên có đóng góp tích cực cho Câu lạc bộ được ghi nhận trong quá trình tham gia các hoạt động sẽ được khen thưởng.
 • Những thành viên vi phạm quy chế, tuỳ theo mức độ sẽ bị kỷ luật từ khiển trách đển khai trừ ra khỏi Câu lạc bộ. 
 • Việc quyết định khen thưởng và kỷ luật thành viên phải được Ban chủ nhiệm họp thông qua. 
 • Việc thực hiện quyết định khen thưởng và kỷ luật phải công khai đối với tất cả các thành viên của Câu lạc bộ.

Điều 6. Tài chính của Câu lạc bộ

 • Câu lạc bộ duy trì hoạt động của mình bằng nguồn tài chính chủ yếu được xây dựng từ khoản đóng lệ phí thường xuyên của mỗi thành viên. Dự kiến phí hoạt động hàng tháng đối với mỗi thành viên của Câu lạc bộ là 20.000 (Hai mươi nghìn đồng). Phí thành viên phải được nộp vào các ngày từ 01 - 05 hàng tháng.
 • Các hoạt động không phục vụ cho các hoạt chính thức của Câu lạc bộ không được sử dụng kinh phí từ lệ phí đóng góp của các thành viên.
 • Kinh phí hỗ trợ, tài trợ của các cá nhân, các đơn vị, các tổ chức trong và ngoài trường được tính vào nguồn kinh phí chung của Câu lạc bộ.
 • Việc quản lý tài chính của Câu lạc bộ do thủ quĩ của Câu lạc bộ quản lý và bảo đảm chế độ báo cáo thường xuyên một cách công khai, minh bạch dưới sự giám sát, kiểm tra của Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ và Ban quản lý khu nội trú KTX.
 • Các quyết định sử dụng tài chính tuỳ theo mức độ sẽ được Ban chủ nhiệm quyết định.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

7.1. Phạm vi điều chỉnh của quy chế

 • Quy chế có thể được điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế hoạt động của Câu lạc bộ.

7.2. Hiệu lực của Quy chế

 • Quy chế có hiệu lực kể từ ngày được thông qua của tất cả các thành viên.
 • Quy chế hết hiệu lực khi Câu lạc bộ Sinh viên ETC giải tán hoạt động hoặc được thay bằng Quy chế mới.

Trong quá trình hoạt động các thành viên có thể tham gia đóng góp ý kiến để bổ sung, chỉnh sửa quy chế hoạt động của Câu lạc bộ.

 

 

 

Nơi nhận: - Ban Giám Hiệu để báo cáo;

- Các thành viên để theo dõi thực hiện

- SV toàn trường để  tham gia - Lưu: VT.

 

 

BCH   ĐOÀN TRƯỜNG BÍ THƯ

 

 (Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Mika