TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2 Tuyen sinh 2024 Tuyen sinh 2024 (2)

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2024

xem thêm

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 2024

xem thêm

Đối tác

Giới thiệu

Giới Thiệu (26/01/2015)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phú

         TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 06 năm 2017

GIỚI THIỆU CHUNG

SỨ MẠNG

Trường Trung Cấp  Sài Gòn là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao của các ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Ngoại ngữ, Tin học….; đồng thời là nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

 

TẦM NHÌN

Trường Trung Cấp Sài Gòn hướng phấn đấu đến năm 2020, sẽ trở thành một Trường Cao đẳng đào tạo nghiệp vụ về Kinh tế, Kỹ thuật cũng như những lĩnh vực có liên quan, tạo uy tín ngang tầm với các trường đào tạo trong Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như cả nước nói chung. Trường cung cấp cho người học một môi trường giáo dục chuyên nghiệp, có tính chuyên môn cao; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc và thích ứng nhanh với yêu cầu cấp bách trong công việc mà các nhà tuyển dụng đang cần.

 

MỤC TIÊU

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Mục tiêu chung

Xây dựng Trường Trung Cấp Sài Gòn trở thành một trường có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo TCCN các ngành: Xây dựng dân dụng & công nghiệp ; Điện công nghiệp & dân dụng;  Tin học ứng dụng; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị Du lịch & nhà hàng khách sạn; Marketing, Tài chính ngân hàng, Kiểm toán; Thư ký văn phòng; Công nghệ Kỹ thuật  chế biến & bảo quản thực phẩm; Kinh doanh xuất nhập khẩu; Quản lý doanh nghiệp. Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy và quản lý có chuyên môn cao, có năng lực ứng dụng các công trình NCKH; Đảm bảo cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại phục vụ mọi hoạt động của trường; Các chương trình đào tạo bắt kịp trình độ giáo dục trung cấp chuyên nghiệp trong khu vực và tiếp cận xu thế phát triển giáo dục tiên tiến, thích ứng hội nhập xã hội.

Mục tiêu cụ thể

- Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại; được ứng dụng khoa học - công nghệ cao; được rèn luyện kỹ  năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

- Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý, đặc biệt tăng dần quy mô và chất lượng đào tạo cấp chuyên viên. Tích cực sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông và áp dụng các công cụ dạy học hiện đại trong quá trình dạy và học

- Thực hiện triệt để phương pháp giảng dạy tích cực với phương châm “dạy cách học, phát huy tính chủ động của người học”. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy và hiện đại hóa chương trình đào tạo.

- Tăng cường hợp tác trường bạn để hỗ trợ hoạt động đào tạo, chuyển giao khoa học - công nghệ, khai thác tối đa các lợi ích từ hợp tác trường bạn để phục vụ cho sinh viên của trường nói riêng và xã hội nói chung.

- Thực hiện kiểm định chất lượng trường học và các giải pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng đào tạo của trường.

- Xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến.

- Tin học hóa công tác quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu chính quy, hiện đại, tiết kiệm kinh phí và lao động.

- Xúc tiến nhanh các dự án xây dựng trường theo chuẩn một trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật ngang tầm với các trường bạn trong nước.

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO

Mục tiêu phát triển đào tạo

Chất lượng đào tạo phù hợp nhu cầu đòi hỏi lao động và nhịp độ của xu thế nền kinh tế đất nước, thể hiện rõ giá trị của trường là mục tiêu chung trong chiến lược phát triển đào tạo trong giai đoạn 2014 - 2020.

Chỉ tiêu phát triển đào tạo

 • Loại hình, cấp đào tạo

+ Các ngành chủ chốt của Trường là: Xây dựng dân dụng & công nghiệp ; Điện công nghiệp & dân dụng;  Tin học ứng dụng; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị Du lịch & nhà hàng khách sạn; Marketing, Tài chính ngân hàng, Kiểm toán; Thư ký văn phòng; Công nghệ Kỹ thuật chế biến & bảo quản thực phẩm; Kinh doanh xuất nhập khẩu; Quản lý doanh nghiệp;Hướng dẫn du lịch; Luật.

+ Các cấp đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp hệ Chính quy và hệ Vừa học vừa làm cho tất cả các ngành:

-          Thời gian đào tạo 1,5 năm cho Đối tượng đã Tốt nghiệp THCS, học dở dang 10, 11 ,12 , THPT và tương đương

-          Thời gian đào tạo 1 năm cho Đối tượng đã Tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp; Cao đẳng; Đại học.

 

+ Trường còn duy trì các cấp đào tạo chứng chỉ Ngọai Ngữ - Tin Học Quốc Gia A-B-C, hệ Kỹ Thuật Viên Chuyên Nghiệp, các lớp Nghiệp vụ ngắn hạn trong đó chú  trọng mô  hình hợp tác đào tạo với các trường Đại học có uy tín trong cả nước.

 • Qui mô đào tạo

Chủ trương của trường là giữ vững quy mô đào tạo các mô hình nêu trên ở mức ổn định như hiện nay. Tăng cường đào tạo trình độ tay nghề với chất lượng cao, đồng thời trường cũng đáp ứng yêu cầu đào tạo theo yêu cầu của các đơn vị cần nguồn nhân lực thích hợp.

 • Giải pháp thực hiện

- Định kỳ rà soát, đổi mới chương trình đào tạo và nội dung giảng dạy trên cơ sở ý kiến đóng góp của giáo viên, của học viên và đặc biệt là các nhà tuyển dụng.

- Thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy, học tập. Đầu tư và sử dụng có hiệu quả cao cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và NCKH, trong đó nâng cao việc sử dụng các trang thiết bị phục vụ, hệ thống thông tin - thư viện, phòng thực hành máy tính của trường.

- Nghiên cứu, đưa vào áp dụng các chương trình đào tạo tiên tiến. Lựa chọn đội ngũ giáo viên có chất lượng, có trách nhiệm, có tâm huyết với công tác giảng dạy.

- Tăng cường năng lực của đội ngũ giảng dạy, quản lý, phục vụ công tác đào tạo thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thích hợp, đảm bảo đội ngũ cán bộ nhà trường tiếp cận nhanh, thực hiện tốt yêu cầu đổi mới công tác phát triển đào tạo.

- Tiếp tục triển khai các chương trình đã liên kết và tích cực tìm kiếm các đối tác có thế mạnh về đào tạo Cao đẳng và Đại đọc để hợp tác.

 

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học – công nghệ

- Nâng cao năng lực giảng dạy cho giáo viên.

- Phát triển mối quan hệ giữa Trường và các Tổ chức kinh tế - xã hội cũng như các trường Đại học trong và ngoài nước thông qua hoạt động hợp tác nghiên cứu; và học hỏi kinh nghiệm.

- Chuyển giao các kết quả NCKH cho các Tổ chức, Doanh nghiệp.

- Góp phần đổi mới chương trình đào tạo dựa trên những kết quả NCKH của giáo viên, trưởng bộ môn, trưởng khoa.

- Nâng cao năng lực quản lý của Nhà trường.

Giải pháp phát triển nghiên cứu khoa học – công nghệ

- Phát triển năng lực nghiên cứu cho cán bộ - giáo viên.

- Tổ chức các hình thức hoạt động khoa học - công nghệ đa dạng nhằm thúc đẩy công tác NCKH như: hội nghị, hội thảo chuyên môn; đăng cai tổ chức các hội nghị, hội thảo do các trưởng  bộ môn hoặc các trưởng khoa chủ trì.

- Xây dựng từng bước công tác quan hệ đối tác chiến lược trong NCKH với các tổ chức kinh tế - xã hội trong nước nhằm tư vấn, chuyển giao kết quả NCKH.

 

CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Mục tiêu chiến lược nâng cao chất lượng

Chiến lược nâng cao chất lượng trong giai đoạn 2015-2020 được xác định là chiến lược trọng tâm của trường, nhằm khẳng định và giữ vững vị thế Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học ĐẠT CHẤT LƯỢNG. Chiến lược nâng cao chất lượng được thực hiện đồng bộ từ các đơn vị cấp khoa, phòng, ban, … gắn kết chặt chẽ với hoạt động đào tạo, công tác NCKH và liên kết đào tạo  của trường.

Các chỉ tiêu thực hiện

- Quản lý và năng lực quản lý: Ðổi mới tư duy quản lý, linh họat, chủ động và sáng tạo, tạo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống quản lý trong trường. Coi trọng hiệu quả quản lý, đề cao nguyên tắc tự quyết định và tự chịu trách nhiệm. Thực hiện cơ chế quản lý hành chính theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả.

- Lấy chất lượng đào tạo là trọng tâm, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng đảm bảo sức cạnh tranh với các cơ sở đào tạo cùng lĩnh vực trong nước, xác định các hướng đào tạo mũi nhọn, tập trung nguồn lực để giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng để làm nên thương hiệu của trường. Coi trọng hiệu quả của các hoạt động đào tạo, NCKH phát triển công nghệ và phát triển dịch vụ.

- Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý: Làm tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, có giải pháp tích cực để đào tạo cán bộ trẻ đảm trách tốt công tác giảng dạy, và NCKH. Ðào tạo, bồi dưỡng các cán bộ khoa học đầu đàn. Làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp.

 

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn đào tạo đa ngành nghề thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân của nước CHXHCN Việt Nam. Thế mạnh của Nhà trường là đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý có trình độ cao được đào tạo bài bản trong và ngoài nước, có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý đào tạo cũng như giảng dạy. Ngoài ra, Nhà trường có đội ngũ cộng tác viên và các chuyên gia đầu ngành từ các trường đại học trên cả nước và các doanh nghiệp hàng đầu hiện nay sẵn sàng tham gia giảng dạy, tư vấn, hỗ trợ Nhà trường trong công tác đào tạo.

 

Trong định hướng đào tạo, Trường luôn giữ vững triết lý: “Tri thức – Đạo đức – Kỹ năng nghề”, học sinh sau khi được đào tạo ở Trường phải có được nền tảng đạo đức, bản lĩnh chính trị, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp vững chắc trước khi bước vào cuộc sống.

Từ năm 2011, Trường đã tập trung đầu tư để nâng cấp các cơ sở đào tạo thực hành của các ngành: Du lịch; Chế biến và bảo quản thực phẩm; Thư ký văn phòng…Hệ thống phòng học thoáng mát đúng quy chuẩn. Trong đó bao gồm 03 phòng máy với 150 máy tính nối mạng Intranet và Internet; 01 phòng Bảo trì, sửa chữa máy tính; 01 phòng thực hành mạng và công nghệ mạng theo tiêu chuẩn của Microsoft; 01 phòng thực hành Du lịch với đầy đủ các thiết bị buồng, bàn, bar; 01 phòng thực hành ngành thư ký Văn phòng với đầy đủ các trang thiết bị tiêu chuẩn như hệ thống Fax, điện thoại, máy tính, máy photo, hệ thống con dấu; 01 phòng thực hành ngành Thực phẩm; 01 phòng thực hành ngành điện với đầy đủ trang thiết bị hiện đại; 01 khu vực thực hành cơ bản ngành xây dựng ngay tại trường … và hệ thống Thư viện điện tử giúp học sinh cập nhật kiến thức một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Các cơ sở đào tạo của trường tọa lạc ở trung tâm TP Hồ Chí Minh là một TP lớn khoảng 10 triệu dân. Thành phố là một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, là đầu mối giao thông khu vực và cả nước, tập trung rất nhiều trường đại học, cao đẳng và dạy nghề lớn. Hàng năm TP Hồ Chí Minh thu hút đầu tư nước ngoài đứng đầu cả nước, mỗi năm thu hút hàng vạn lao động có tay nghề vào làm việc tại các doanh nghiệp. Đây là cơ hội cho Trường phát triển ngành nghề đào tạo, là nơi để học sinh sinh viên tìm kiếm việc làm trong khi đang học hoặc sau khi tốt nghiệp ra trường.

Nhiều  sinh viên đã lựa chọn học hệ TCCN tại Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Sài gòn do trường đã tổ chức tốt việc học liên thông từ TCCN lên Cao đẳng và Đại học chính quy ngay tại trường thông qua việc hợp tác liên kết với các trường Đại học và Cao đẳng uy tín. Việc học liên thông này tạo điều kiện rất thuân lợi cho các học sinh có được trình độ Đại học/Cao đẳng chính quy ngay cả khi các em không thể thi đỗ thẳng vào Đại học/Cao đẳng.

 

CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Cơ sở đào tạo chính của Trường đặt tại Tp Hồ Chí Minh. Hoạt động liên kết đào tạo được triển khai với nhiều trường Đại học khác trong cả nước.

 

 

TRỤ SỞ CHÍNH CỦA TRƯỜNG

 

 

ĐIỀU KIỆN SINH HOẠT VÀ HỌC TẬP

Khuôn viên chính của Trường (Cơ sở 1) hiện tại là  toà nhà có tổng diện tích sử dụng khoảng 3.700 m2 nằm tại Trung tâm Quận Gò Vấp – Tp. Hồ Chí Minh cách trung tâm thành phố Tp. Hồ Chí Minh 5,5km, có 25 phòng học.

Cơ sở 3 tại số 691, Âu Cơ, Quận Tân Phú, TPHCM có tổng diện tích 1.400 m2 với 12 phòng học tiện nghi cho học lý thuyết & thực hành.

BỘ MÁY QUẢN LÝ CƠ SỞ 3:

+ Giám đốc cơ sở: Võ Trâm

+ Phó giám đốc cơ sở: Nguyễn Việt Hùng

+ Chuyên viên: Nguyễn Văn Cường

+ Chuyên viên: Trần Quan Huy

 

Cơ sở 3

Hiện nay Trường đang đầu tư xây dựng thêm cơ sở mới tại huyện Củ Chi TPHCM với diện tích đất là 6.000m2.

Giảng đường

Trường  có 52 phòng học có sức chứa 60 đến 150 SV/phòng. Các phòng học được trang bị các thiết bị chuyên dùng dành cho các môn học có sử dụng các phương tiện giảng dạy hiện đại.

 

 

Phòng thí nghiệm và thực hành

Các phòng thí nghiệm, thực hành được bố trí ở các khu vực trong Trường. Các khoa được giao quyền quản lý và bố trí lịch sử dụng các phòng này. Sinh viên được tạo những điều kiện thuận lợi để thực hiện các thí nghiệm và thực hành dưới sự hướng dẫn của CBGD.

Thư viện

Thư viện trường có khoảng 2.200 đầu sách và nhiều loại tạp chí được cập nhật thường xuyên. Hàng ngày Thư viện mở cửa phục vụ từ 7 giờ đến 20 giờ (trừ ngày lễ và chủ nhật). Hiện nay Nhà trường đã đầu tư rất lớn để xây dựng một thư viện khang trang có gắn máy lạnh, các máy tính được kết nối internet 24/24 được truy cập tự do để phục vụ cho việc học tập cũng như nghiên cứu của học sinh sinh viên.

Ký túc xá

Trường có nhà lưu trú cho sinh viên ngay trong khuôn viên trường và đang xây dựng Ký túc xá có khả năng đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 250 SV cho tất cả các hệ đào tạo.

Các câu lạc bộ và cơ sở phục vụ TDTT

Hiện nay trường  có các Câu lạc bộ Âm nhạc. Câu lạc bộ bóng đá, Câu lạc bộ Tiếng Anh... là nơi thu hút SV vào các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao vui chơi giải trí ngoài giờ học...

Tháng 4/2014 Đội tuyển bóng đá của Trường đã giành chức vô địch các trường chuyên nghiệp toàn TP Hồ Chí Minh

 

Phương tiện giao thông công cộng

Khuôn viên Trường  nằm tiếp giáp với nhiều tuyến xe buýt chính của thành phố Hồ Chí Minh đi qua  con đường Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm; cơ sở 2; cơ sở 3. SV ngoại trú ở các nơi trên địa bàn thành phố có thể dễ dàng đến Trường qua hệ thống xe buýt này.

 

BỘ MÁY QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

Cấp trường

Đứng đầu Nhà trường là Hiệu trưởng - chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Nhà trường và do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm. Giúp việc cho Hiệu trưởng là các Phó Hiệu trưởng. Tham mưu cho Hiệu trưởng và trực tiếp triển khai các mặt hoạt động là các phòng, ban với các chức năng nghiệp vụ theo các lĩnh vực khác nhau:

 1. Phòng Đào tạo
 2. Công tác sinh viên ĐT: (08) 62936116

2.  Phòng Tổ chức - Hành chính – Tài vụ ĐT: (08) 62937134

3.  Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐT: (08) 62937134

4.  Phòng Hướng nghiệp và Hỗ trợ sinh viên ĐT: (08) 62937138

Tư vấn cho Hiệu trưởng về các vấn đề lớn trong Trường có các hội đồng sau đây:

-          Hội đồng Đào tạo - Khoa học

Hội đồng Thi đua  khen thưởng

-          Hội đồng Tuyển sinh

Hội đồng Kỷ luật

-          Hội đồng Xét cấp Học bổng

Hội đồng tuyển dụng

-          Hội đồng Xét và Công nhận tốt nghiệp

 

Cấp Khoa và Bộ môn

Đứng đầu mỗi Khoa là Trưởng khoa. Giúp việc cho Trưởng khoa là các Phó trưởng khoa. Đứng đầu mỗi bộ môn là Trưởng bộ môn. Hiện nay Trường có các Khoa và Bộ môn sau đây:

Khoa Cơ bản ĐT: (08) 62936116

Phụ trách giảng dạy, nghiên cứu thuộc lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, Ngoại ngữ và Giáo dục Thể chất, Giáo dục quốc phòng.

Khoa  Kinh tế ĐT: (08) 62937134

Phụ trách giảng dạy & NC các lĩnh vực về Kế toán, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng…

Khoa  Kỹ thuật ĐT: (08) 62966889

Phụ trách giảng dạy và nghiên cứu các lĩnh vực về kỹ thuật và công nghệ.

Các Trung tâm đào tạo, NC triển khai ứng dụng KHCN, dịch vụ và phục vụ

Trường có 2 Trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và dịch vụ, phục vụ:

Trung tâm hợp tác đào tạo

Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức đào tạo các ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Trung,... theo các chương trình chứng chỉ quốc gia, và tổ chức hợp tác đào tạo với các trường Đại học, Cao đẳng để liên thông cho HS đã tốt nghiệp tại trường.

Trung tâm  Du lịch

Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức đào tạo các lớp ngắn hạn về du lịch,  tổ chức các tour du lịch nhằm phục vụ việc hướng dẫn sinh viên thực hành, thực tập và tổ chức các tour du lịch cho các thành phần kinh tế thuộc khu vực Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh miền đông Nam bộ.

 

Thư viện

Nhiệm vụ chính là tổ chức, quản lý và khai thác hệ thống thông tin tư liệu, các hoạt động thư viện, phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý

 TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI  GÒN

  Số 4A, 6A, 8A - Nguyễn Thái Sơn - P.3 - Q. GòVấp - Tp. Hồ Chí Minh

  Website: http://ktktsaigon.edu.vn hoặc www.saigonc.edu.vn  

  Email: ectsaigon@yahoo.com.vn

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN

( TỪ NĂM 2010 )

 

 

 

 

 CÁC BẬC ĐÀO TẠO

1. Trung cấp chuyên nghiệp

Các ngành đào tạo:Sư phạm Mầm non; xây dựng dân dụng & công nghiệp ; Điện công nghiệp & dân dụng;  Tin học ứng dụng; Kế toán doanh nghiệp; Quản trị Du lịch & nhà hàng khách sạn; Marketing, Tài chính ngân hàng, Kiểm toán; Thư ký văn phòng; Công nghệ Kỹ thuật chế biến & bảo quản thực phẩm; Kinh doanh xuất nhập khẩu; Quản lý doanh nghiệp; Hướng dẫn du lịch; Luật. 

Điều kiện dự tuyển: Học sinh có Bằng tốt nghiệp THPT học 2 năm, đã học xong chương trình lớp 12 chưa tốt nghiệp PTTH học 2 năm 3 tháng. Học sinh tốt nghiệp lớp 9 hoặc học dở dang lớp 10,11, 12 học 3 năm. 1 năm cho Đối tượng đã Tốt nghiệp: Trung cấp chuyên nghiệp; Cao đẳng; Đại học.

Văn bằng được cấp: Bằng quốc gia Trung cấp chuyên nghiệp chính quy.

2. Đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học

Trường liên kết với các trường đại học, Cao đẳng trong nước đào tạo hệ vừa làm vừa học  bậc Đại học. Nội dung chương trình đào tạo áp dụng cho hệ đào tạo này cũng chính là nội dung chương trình đào tạo hệ chính quy. Công tác tổ chức đào tạo của hình thức vừa làm vừa học được thực hiện theo QĐ số 36/2007/BGDĐT ngày 28/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đào tạo ĐH&CĐ hình thức vừa làm vừa học.

3. Đào tạo liên thông

Trường hợp tác với các trường đại học, Cao đẳng trong nước đào tạo hệ liên thông  bậc Đại học. Nội dung chương trình đào tạo áp dụng cho hệ đào tạo này cũng chính là nội dung chuơng trình đào tạo hệ chính quy.

4. Đào tạo ngắn hạn

Trường tổ chức đào tạo ngắn hạn các ngành thuộc lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật điện, Công nghệ thông tin, Thư ký văn phòng, ngoại ngữ; Kế toán doanh nghiệp; Kế toán trưởng; khai báo Hải quan chuyên nghiệp. Thời gian đào tạo: 3 – 6 tháng. Văn bằng được cấp: Chứng chỉ do các trường ĐH cấp.

  ** TUYỂN SINH CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO NGẮN HẠN  **       

   NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN:

 • Ø Nội dung chương trình gồm 4 học phần theo quy định của Bộ Tài Chính và Tổng cục Hải quan:
 • Học phần 1: Pháp luật về Hải quan.
 • Học phần 2: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
 • Học phần 3: Kỹ thuật nghiệp vụ Hải quan..
 • Học phần 4: Quy trình thủ tục Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Thời gian học:  03 tháng
 • Kết thúc mỗi học phần, Trường Trung cấp Sài Gòn tổ chức kiểm tra, cấp chứng nhận đã hoàn thành 4 học phần trên.
 • Học viên hoàn thành khóa học đủ điều kiện tham gia kỳ thi  Chứng chỉ nghiệp vụ Khai Hải quan do Tổng cục Hải quan  tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo Thông tư số 80/2011/TT-BTC ngày 09/06/2011 của Bộ Tài chính.

 

 

 

  ** NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH (Học từ 1 đến 3 tháng tùy đối tượng)

Khóa 01 tháng: Dành cho các học viên là người có bằng tốt nghiệp Đại học ngành Du lịch trở lên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn viên Du lịch.

Khóa 02 tháng: Dành cho các học viên là người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành Du lịch không phải chuyên ngành hướng dẫn viên Du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối ngành Kinh tế, Khoa học xã hội và nhân văn.

Khóa 03 tháng: Dành cho các học viên là người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành khác hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các khối ngành Khoa học tự nhiên, Khoa học kỹ thuật công nghệ.

Chương trình đào tạo theo quy định của Tổng cục Du lịch Việt Nam cho phép Trường Đại Học Văn Hiến đào tạo và cấp chứng chỉ có giá trị toàn quốc.

 

      ** NGHIỆP VỤ PHA CHẾ ĐỒ UỐNG (Học 3 tháng)

Do Trường Đại Học Văn Hiến tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ có giá trị toàn quốc.

 

  **  BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG   (Học 4,5 tháng)

Tiêu chuẩn:  Học viên có trình độ Trung cấp trở lên học khối ngành Kế toán - Tài chính và đang đảm nhận công tác kế toán tại các doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính Marketing tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ có giá trị toàn quốc.

 

 

    **  KẾ TOÁN – THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP  (Học 2,5 tháng)

Chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính Marketing tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ có giá trị toàn quốc.

    ** CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN, KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP   (Học 1 tháng)

      Chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính Marketing tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ có giá trị toàn quốc.

 

   **  BỒI DƯỠNG VÀ THI CHỨNG CHỈ ANH VĂN, TIN HỌC

      Chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP HCM tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ có giá trị toàn quốc.

 

   BỒI DƯỠNG VĂN HÓA PHỔ THÔNG

 • Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng văn hóa từ lớp 5 đến lớp 12.

Đặc biệt có các lớp Bồi dưỡng văn hóa để thi Quốc gia Trung học phô thông và Tuyển sinh vào Đại học, Cao đẳng.

 

Hồ sơ đăng ký học ngắn hạn gồm có:

-       Phiếu đăng kýtham gia khóa học (khai theo mẫu): 01 bản

-       Bằng cấp chuyên môn (TS, ThS, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp…) có công chứng: 01 bản

-       Ảnh màu 3x4 (phía sau ảnh có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh): 03 tấm

-       Bản sao CMND: 01 bản

     ** TUYỂN SINH DU HỌC VÀ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN  **     

 

Chúng tôi chính thức Tư vấn Tuyển sinh du học Nhật Bản năm 2015 cho tháng 10 và tháng 11/2015. Chương trình này dành cho các bạn trượt đại học và cả những bạn muốn khám phá, học hỏi để phát triển bản thân trên nền tảng công nghệ tiên tiến tại xứ sở Hoa anh đào.

* Bạn sẽ nhận được gì khi đến chương trình tuyển sinh du học Nhật Bản 2015 tại Văn phòng chúng tôi:

1. Giúp đỡ và tư vấn miễn phí để chọn trường phù hợp với nguyện vọng, sở thích và hơn cả là khả năng tài chính.

2. Miễn phí dịch thuật hồ sơ và chứng minh khả năng tài chính.

3. Học phí được công bố một cách công khai và thu theo biểu phí gốc của nhà trường

4. Đảm bảo không có chi phí phát sinh và đi du học Nhật Bản với chi phí thấp nhất

5. Để đảm bảo chất lượng học tập, chỉ tuyển tối đa 30 học viên/khóa.

6. Được luyện thi tiếng Nhật với giáo viên bản ngữ.

7. Sau khi sang Nhật từ 30 – 45 ngày, các bạn sẽ được giới thiệu việc làm với mức lương từ 1.200 – 2000 USD

* Những ai có thể đăng ký tuyển sinh du học Nhật Bản 2015:

- Với chương trình du học Nhật bản THPT các đối tượng dưới 18 tuổi có thể tham gia. Còn với chương trình du học hệ Đại học, Cao Đẳng…thì yêu cầu độ tuổi là từ 18 – 30.

- Tốt nghiệp đại học tại Việt Nam là một lợi thế

- Các tu nghiệp sinh mới về nước cũng có thể tham gia

- Những bạn học sinh trượt đại học muốn khẳng định lại bản thân ở một môi trường mới

- Những người có nguyện vọng và thực hiện ước mơ tại xứ sở hoa anh đào

* Bạn cần nộp những giấy tờ sau khi tham gia tuyển sinh du học Nhật Bản vào năm 2015

- Sơ yếu lí lịch ( được xác nhận trong 6 tháng gần đây)

- Bằng tốt nghiệp THPT, Trung Cấp, Cao đẳng, Đại học (bản gốc) (nếu có)

- Học bạ THPT hoặc bảng điểm nếu đã tốt nghiệp Trung Cấp, Cao đẳng, Đại học (bản gốc)

- Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có công chứng tất cả các trang)

- Giấy khai sinh (bản sao)

- 10 ảnh 4×6 (phông nền trắng, áo có cổ)

- 4 ảnh 3×4(phông nền trắng, áo có cổ)

- Chứng minh thư bản sao, có công chứng của học sinh và phụ huynh

- Bản gốc hộ chiếu, có thể nộp sau.

- Một vài giấy tờ chứng minh khả năng tài chính. Về vấn đề này, công ty sẽ tư vấn và các bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ nếu cần thiết.

- Chứng chỉ năng lực tiếng Nhật (nếu có). Nếu không sẽ tư vấn và giúp đỡ các bạn học tập để lấy chứng chỉ.

 

 * Các giai đoạn và thời gian học tập tại Nhật khi bạn trúng tuyển.

Gồm có 2 giai đoạn học tập:

Giai đoạn 1: Học tiếng Nhật từ 1 năm 3 tháng đến 2 năm tại các trường Nhật ngữ

Giai đoạn 2: Học chuyên môn: Du học sinh du học Nhật Bản được học chuyển tiếp hoặc tự thi lên học tại các chương trình cao hơn:

- Trung học chuyên nghiệp, học nghề: 2 năm

- Cao đẳng: 3 năm

- Đại học: 4 năm (một số trường đặc thù như trường y học 7 năm)

- Cao học: 2 năm

Thời gian nộp hồ sơ: Liên tục hàng tháng.

 

CÔNG TY TƯ VẤN GIÁO DỤC DELTA VĂN PHÒNG TUYỂN SINH ĐẶT TẠI TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN

 

 

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 Ngành đào tạo:                      KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

                                                                                                                                  

                                                                 Khung chương trình đào tạo:                                                                                 

                                                                                                                                      

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

1

Chính trị

5

2

Pháp luật

2

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

4

Giáo dục thể chất

2

5

Tin học

3

6

Anh văn căn bản

5

7

Kỹ năng giao tiếp

2

8

Kinh tế chính trị

3

9

Anh văn chuyên ngành

3

10

Nguyên lý thống kê

3

11

Kinh tế vi mô

3

12

Lý thuyết tài chính

3

13

Luật kinh tế

2

14

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

4

15

Nguyên lý kế toán

4

16

Thuế

2

17

Kế toán doanh nghiệp 1

4

18

Kế toán doanh nghiệp 2

4

19

Kế toán doanh nghiệp 3

5

20

Kiểm toán căn bản

3

21

Tài chính doanh nghiệp

4

22

Kế toán Excel

4

23

Phân tích hoạt động kinh doanh

4

24

Kế toán quản trị

3

25

TT Kế toán thủ công 1

2

26

TT Kế toán thủ công 2

2

27

TT Kế toán trên MT 1

2

28

TT Kế toán trên MT 2

2

29

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

 

 

 

Ngành đào tạo:                       KIỂM TOÁN

                                                                                                                                                                                             

                                                         Khung chương trình đào tạo:                                                                                 

                                                                                                         

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

 
 
 
 

1

Chính trị

5

 

2

Pháp luật

2

 

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

 

4

Giáo dục thể chất

2

 

5

Tin học

3

 

6

Anh văn căn bản

5

 

7

Kỹ năng giao tiếp

2

 

8

Kinh tế chính trị

3

 

9

Anh văn chuyên ngành

3

 

10

Nguyên lý thống kê

3

 

11

Kinh tế vi mô

3

 

12

Lý thuyết tài chính

3

 

13

Luật kinh tế

2

 

14

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

4

 

15

Nguyên lý kế toán

4

 

16

Thuế

2

 

17

Kế toán doanh nghiệp 1

3

 

18

Kế toán doanh nghiệp 2

4

 

19

Kế toán doanh nghiệp 3

5

 

20

Kiểm toán căn bản

3

 

21

Tài chính doanh nghiệp

4

 

22

Kế toán Excel

4

 

23

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

 

24

Kế toán quản trị

2

 

25

Kiểm toán nâng cao

3

 

26

TT Kế toán thủ công 1

2

 

27

TT Kế toán thủ công 2

2

 

28

TT Kế toán trên MT 1

2

 

29

TT Kế toán trên MT 2

2

 

30

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

 

 

 

 

Ngành đào tạo:                       TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 

 

                                                          Khung chương trình đào tạo:                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                       

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

 
 
 

1

Chính trị

5

 

2

Pháp luật

2

 

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

 

4

Giáo dục thể chất

2

 

5

Tin học

3

 

6

Anh văn căn bản

5

 

7

Kỹ năng giao tiếp

2

 

8

Kinh tế chính trị

3

 

9

Anh văn chuyên ngành

3

 

10

Nguyên lý thống kê

3

 

11

Kinh tế vi mô

3

 

12

Lý thuyết tài chính

3

 

13

Luật kinh tế

2

 

14

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

4

 

15

Nguyên lý kế toán

4

 

16

Thuế

2

 

17

Marketing ngân hàng

2

 

18

Kế toán ngân hàng 1

3

 

19

Kế toán ngân hàng 2

4

 

20

Nghiệp vụ ngân hàng 1

3

 

21

Nghiệp vụ ngân hàng 2

4

 

22

Thanh toán quốc tế

3

 

23

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

 

24

Tín dụng và thẩm định TD

3

 

25

Thị trường chứng khoán

2

 

26

Tài chính doanh nghiệp

5

 

27

TT Nghiệp vụ ngân hàng 1

2

 

28

TT Nghiệp vụ ngân hàng 2

2

 

29

TT Kế toán ngân hàng 1

2

 

30

TT Kế toán ngân hàng 2

2

 

31

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

 
 

 

 

Ngành đào tạo:                       MARKETING

                                                                                                                                                                                                

                                  Khung chương trình đào tạo:                                            

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

 
 
 
 

1

Chính trị

5

 

2

Pháp luật

2

 

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

 

 4

Giáo dục thể chất

2

 

5

Tin học

3

 

6

Anh văn căn bản

5

 

7

Kỹ năng giao tiếp

2

 

8

Anh văn marketing 1

4

 

9

Anh văn marketing 2

3

 

10

Nguyên lý thống kê

3

 

11

Kinh tế vi mô

3

 

12

Địa lý kinh tế VN

2

 

13

Luật kinh tế

2

 

14

Marketing căn bản

4

 

15

Nguyên lý kế toán

4

 

16

Tâm lý đại cương

2

 

17

Quản trị học

2

 

18

Bán hàng và quản trị bán hàng

3

 

19

Hành vi người tiêu dùng

3

 

20

Marketing DL-DV-TM

5

 

21

Marketing quốc tế

3

 

22

Nghiên cứu marketing

3

 

23

Quản trị nhân lực - tài chính

3

 

24

Phân tích hoạt động kinh doanh

3

 

25

Quản trị chiến lược

2

 

26

Quản trị thương hiệu, giá, PP và cổ động

4

 

27

TT Điều tra thị trường

2

 

28

TT Cổ động sản phẩm

2

 

29

TT Nghiệp vụ bán hàng

2

 

30

TT Quản trị nhân lực

2

 

31

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

 
 

 

 

 

Ngành đào tạo:                       NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                     

                                                                           Khung chương trình đào tạo:                                                                                                

                                                                                             

TT

Tên học phần

SỐ

ĐVHT

 

 

 
 
 

1

Chính trị

5

 

2

Pháp luật

2

 

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

 

4

Giáo dục thể chất

2

 

5

Tin học

3

 

6

Anh văn căn bản

5

 

7

Kỹ năng giao tiếp

2

 

8

Tổng quan về du lịch

3

 

9

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

 

10

Lịch sử và di tích Việt Nam

3

 

11

Văn hóa ẩm thực

3

 

12

Thống kê kinh doanh

3

 

13

Tiếng Anh CN quản trị KD NH

4

 

14

Tiếng Anh CN quản trị KD KS

4

 

15

Bảo vệ môi trường & vệ sinh an toàn TP.

2

 

16

Marketing du lịch

2

 

17

Kinh doanh nhà hàng

3

 

18

Nghiệp vụ hướng dẫn

4

 

19

Tuyến điểm và thiết kế tour du lịch

4

 

20

Kỹ năng giao tiếp trong du lịch, NHKS

2

 

21

Nghiệp vụ nhà hàng

4

 

22

Nghiệp vụ khách sạn

4

 

23

Quản trị du lịch

3

 

24

Quản trị kinh doanh nhà hàng

4

 

25

Quản trị kinh doanh khách sạn

4

 

26

TT Nghiệp vụ hướng dẫn (TĐ & TK Tour; HD viên DL)

2

 

27

TT Thực hành quản trị kinh doanh nhà hàng

3

 

28

TT Thực hành quản trị kinh doanh khách sạn

3

 

29

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

 
 

 

 

Ngành đào tạo:                       THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Khung chương trình đào tạo:

 

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

 
 
 
 

1

Chính trị

5

 

2

Pháp luật

2

 

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

 

4

Giáo dục thể chất

2

 

5

Tin học

3

 

6

Anh văn căn bản

5

 

7

Kỹ năng giao tiếp

2

 

8

Anh văn chuyên ngành 1

2

 

9

Anh văn chuyên ngành 2

2

 

10

Nguyên lý thống kê

4

 

11

Cơ sở văn hóa Việt Nam

2

 

12

Tiếng Việt thực hành

3

 

13

Marketing căn bản

2

 

14

Nguyên lý kế toán

4

 

15

Thiết bị văn phòng

3

 

16

Tâm lý đại cương

2

 

17

Kỹ năng bàn phím

1

 

18

Văn bản QLNN & Kỹ thuật soạn thảo văn bản

5

 

19

Quản trị văn phòng

3

 

20

Nghiệp vụ văn thư

5

 

21

Nghiệp vụ lưu trữ

5

 

22

Quản trị doanh nghiệp

4

 

23

Tin học quản lý

3

 

24

Nghiệp vụ thư ký

5

 

25

Luật hành chính

3

 

26

TT Nghiệp vụ văn thư

3

 

27

TT Nghiệp vụ lưu trữ

3

 

28

TT Nghiệp vụ thư ký

2

 

29

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

 
 

 

 

 

Ngành đào tạo:            ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

 Khung chương trình đào tạo:

 

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

 
 
 
 

1

Chính trị

5

 

2

Pháp luật

2

 

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

 

4

Giáo dục thể chất

2

 

5

Tin học

3

 

6

Anh văn căn bản

5

 

7

Kỹ năng giao tiếp

2

 

8

An toàn điện

2

 

9

Lý thuyết mạch điện

4

 

10

Vẽ kỹ thuật điện

2

 

11

Vật liệu điện

2

 

12

Đo lường điện và cảm biến

4

 

13

Cơ kỹ thuật

2

 

14

Khí cụ điện

3

 

15

Vẽ thiết kế điện

3

 

16

Kỹ thuật điện tử

4

 

17

Anh văn chuyên ngành

2

 

18

Máy điện

4

 

19

Điện tử công suất

3

 

20

Truyền động điện (10 tiết TH)

3

 

21

Trang bị điện

4

 

22

Điều khiển lập trình PLC

4

 

23

Điều khiển điện - khí nén

3

 

24

Điều khiển logic (có 10 tiết thực hành phần mềm)

3

 

25

Vi điều khiển

2

 

26

Cung cấp điện (10 tiết thực hành phần mềm)

5

 

27

TT Thực hành điện cơ bản

3

 

28

TT Thực hành điện tử căn bản

2

 

29

TT Thực hành trang bị điện, sửa chữa điện

3

 

30

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

 

 

 

Ngành đào tạo:                       XÂY DỰNG  CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG

 Khung chương trình đào tạo:

 

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

 
 
 
 

1

Chính trị

5

 

2

Pháp luật

2

 

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

 

4

Giáo dục thể chất

2

 

5

Tin học

3

 

6

Anh văn căn bản

5

 

7

Kỹ năng giao tiếp

2

 

8

Cơ học lý thuyết

2

 

9

Cơ học kết cấu

3

 

10

Vẽ kỹ thuật xây dựng

2

 

11

Sức bền vật liệu

4

 

12

 Điện kỹ thuật

3

 

13

Thiết kế 2D bằng Autocad

3

 

14

Vật liệu xây dựng

2

 

15

 Trắc địa

2

 

16

Kết cấu bê tông cốt thép

4

 

17

Kết cấu thép gỗ

2

 

18

Anh văn chuyên ngành

2

 

19

Nguyên lý thiết kế kiến trúc

4

 

20

 Cấu tạo kiến trúc

4

 

21

 Kỹ thuật thi công

4

 

22

 Cấp thoát nước

3

 

23

 Tổ chức thi công

4

 

24

Máy xây dựng

3

 

25

Quản lý dự án xây dựng

3

 

26

An toàn lao động

2

 

27

 Dự toán xây dựng công trình

3

 

28

TT Bê tông, cốt thép, nề mộc, côppha, máy xây dựng

3

 

29

TT Kỹ thuật viên thiết kế (vẽ tay)

2

 

30

TT Kỹ thuật viên thi công (Vẽ máy)

3

 

31

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

 
 

 

 

 

Ngành đào tạo:           CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM

 Khung chương trình đào tạo:

 

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

 
 
 
 

1

Chính trị

5

 

2

Pháp luật

2

 

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

 

4

Giáo dục thể chất

2

 

5

Tin học

3

 

6

Anh văn căn bản

5

 

7

Kỹ năng giao tiếp

2

 

8

Vẽ kỹ thuật

2

 

9

Kỹ thuật phòng thí nghiệm

2

 

10

Hóa đại cương

3

 

11

Hóa sinh thực phẩm

3

 

12

Vi sinh đại cương

3

 

13

Quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm

3

 

14

Quản lý chất lượng thực phẩm (HACCP, ISO,…)

2

 

15

Kỹ thuật an toàn

2

 

16

Nguyên liệu thực phẩm

2

 

17

Kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm

3

 

18

Anh văn chuyên ngành

2

 

19

Đánh giá cảm quan thực phẩm

2

 

20

An toàn vệ sinh thực phẩm

2

 

21

Bao bì và bảo quản thực phẩm

3

 

22

CN chế biến đường, bánh kẹo

4

 

23

CN chế biến rượu, bia, nước giải khát

4

 

24

CN chế biến sữa và các sản phẩm sữa

4

 

25

Công nghệ chế biến thủy sản

4

 

26

Kỹ thuật lạnh đông TP

2

 

27

Marketing thực phẩm

2

 

28

Công nghệ sau thu hoạch

4

 

29

TT Chế biến bánh kẹo

2

 

30

TT Chế biến rượu, nước giải khát

2

 

31

TT Chế biến sữa

2

 

32

TT Chế biến thủy sản

2

 

33

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

 
 

 

 

 

Ngành đào tạo:                       TIN HỌC ỨNG DỤNG

 Khung chương trình đào tạo:

 

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

 
 
 
 

1

Chính trị

5

 

2

Pháp luật

2

 

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

 

4

Giáo dục thể chất

2

 

5

Tin học

3

 

6

Anh văn căn bản

5

 

7

Kỹ năng giao tiếp

2

 

8

Anh văn tin học 1

3

 

9

Anh văn tin học 2

3

 

10

 Toán cao cấp

3

 

11

Toán rời rạc

3

 

12

Lập trình căn bản (LT-C)

5

 

13

Cơ sở dữ liệu & Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

4

 

14

Kỹ năng bàn phím

1

 

15

Windows XP

2

 

16

Lắp ráp – cài đặt - bảo trì

3

 

17

Thiết kế cơ sở dữ liệu

3

 

18

 Mạng máy tính cơ bản

3

 

19

Thiết kế Web

3

 

20

Windows Server 2003

4

 

21

Lập trình Web - Csharp (C# )

2

 

22

Đồ họa vi tính

3

 

23

Phân tích và thiết kế hệ thống

4

 

24

ISA + Mail Server

3

 

25

An ninh mạng

4

 

26

Thiết kế hoạt ảnh

3

 

27

TT Thiết kế Web

2

 

28

TT Mạng (Thiết kế mạng)

2

 

29

TT Đồ họa (CorelDraw+PhotoShop)

2

 

30

TT Lập trình ứng dụng (Access basic)

2

 

31

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

 
 

 


Ngành đào tạo:     KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU   

 Khung chương trình đào tạo:

 

TT

Tên học phần

SỐ

ĐVHT

 
 
 

1

Chính trị

5

 

2

Pháp luật

2

 

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

 

4

Giáo dục thể chất

2

 

5

Tin học

3

 

6

Anh văn căn bản

5

 

7

Kỹ năng giao tiếp

2

 

8

Kinh tế chính trị

3

 

9

Nguyên lý thống kê

3

 

10

Marketing thương mại

5

 

11

Lý thuyết tiền tệ tín dụng

4

 

12

Kỹ thuật soạn thảo văn bản

2

 

13

Kế toán thương mại

3

 

14

Anh văn thư tín thương mại

6

 

15

Luật thương mại VN và quốc tế áp dụng trong ngoại thương

3

 

16

Quản trị chất lượng hàng hóa

2

 

17

Kinh tế ngoại thương

7

 

18

Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

6

 

19

Thanh toán quốc tế

4

 

20

Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu

4

 

21

Phân tích hoạt động kinh doanh

4

 

22

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

4

 

23

Thủ tục hải quan hàng hóa XNK

4

 

24

TT.Tín dụng và thanh toán quốc tế

2

 

25

TT.Vận tải bảo hiểm ngoại thương

3

 

26

TT.Kinh tế ngoại thương

3

 

27

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

 

 

 

Ngành đào tạo QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Khung chương trình đào tạo:

 

TT

Tên học phần

SỐ ĐVHT

 
 

1

Chính trị

5

 

2

Pháp luật

2

 

3

Giáo dục Quốc phòng-AN

3

 

4

Giáo dục thể chất

2

 

5

Tin học

3

 

6

Anh văn căn bản

5

 

7

Kỹ năng giao tiếp

2

 

8

Kinh tế chính trị

3

 

9

Luật kinh tế

2

 

10

Kinh tế vi mô

3

 

11

Nguyên lý kế toán

4

 

12

Kế toán doanh nghiệp

4

 

13

Quản trị chi  phí

4

 

14

Nguyên lý thống kê

3

 

15

Marketing căn bản

4

 

16

Lý thuyết tài chính

3

 

17

Thuế

2

 

18

Quản trị doanh nghiệp

6

 

19

Thống kê kinh doanh

3

 

20

Quản trị sản xuất

5

 

21

Phân tích hoạt động kinh doanh

4

 

22

Quản trị nhân sự

4

 

23

Quản trị tài chính doanh nghiệp

5

 

24

Quản trị chất lượng sản phẩm

3

 

25

Quản trị rủi ro

3

 

26

TT.Thống kê kinh doanh

3

 

27

TT. Quản trị sản xuất

3

 

28

TT. Quản trị nhân sự

2

 

29

THI TỐT NGHIỆP

3 môn

 

 

 

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

 

HỌ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC VỤ

 

I.   BAN GIÁM HIỆU:

1.Nguyễn Việt Dũng

Thạc sỹ

Hiệu trưởng

2.Phạm Xuân Thỉnh

Thạc sỹ

P.Hiệu trưởng

3.Nguyễn Thị Thái Thanh

Cử nhân

P.Hiệu trưởng

4.Nguyễn Ngọc Ái

Thạc sỹ

Trợ lý Hiệu trưởng

 

II.   HỘI ĐỒNG KHOA HỌC:

 

 

 

 

 

 

1.Nguyễn Việt Dũng

2.Phạm Xuân Thỉnh

3. Bùi Thị Mỹ Hạnh

Thạc sỹ

Thạc sỹ

Thạc sỹ

Chủ tịch HĐKH

Ủy viên

Ủy viên Thường trực

4.Nguyễn Vạn Quốc

Thạc sỹ

Ủy viên

5.Kiều Duy Linh

Thạc sỹ

Ủy viên

6.Lê Thị Mỹ

Thạc sỹ

Ủy viên

7.Phan Thị Mỹ Hạnh

Thạc sỹ

Ủy viên

8.Nguyễn Khang

Thạc sỹ

Ủy viên

 

 

 

 

III.   PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP:

1.Phạm Xuân Thỉnh

Thạc sỹ

Trưởng phòng

2.Nguyễn Thị Vân

Cử nhân

Phó phòng

3.Phan Thu Thủy

Cử nhân

Phó phòng

4.Nguyễn Thị Thái Thanh

Cử nhân

Kế toán trưởng

 

IV.   PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO:

1.Bùi Thị Mỹ Hạnh

2.Nguyễn Thị Như Quỳnh

Thạc sỹ

Cử nhân

Trưởng phòng

P.Trưởng phòng

 

V.   PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH:

1.Nguyễn Văn Mika

Cử nhân

Trưởng phòng

2.Nguyễn Văn Hãnh

Cử nhân

Phó phòng

 

VI.   PHÒNG TUYỂN SINH VÀ HỢP TÁC ĐÀO TẠO:

1.Bùi Thị Mỹ Hạnh

Thạc sỹ

Phó phòng

2.Đào Trọng Kha

Cử nhân

Chuyên viên

3.Nguyễn Văn Mika

Cử nhân

Chuyên viên

4.Nguyễn Cao Duy Thuyết

Cử nhân

Chuyên viên

5.Trần Quan Huy

Cử nhân

Chuyên viên

 

VII. CƠ SỞ 2

1.Nguyễn Cao Duy Thuyết

Cử nhân

Giám đốc

2.Nguyễn Văn Mika

Cử nhân

Chuyên viên

3.Lê Văn linh

Cử nhân

Chuyên viên

4.Trần Văn Hai

Cử nhân

Chuyên viên

 

IX. CƠ SỞ 3

1.Võ Trâm

Cử nhân

Giám đốc

2.Nguyễn Việt Hùng

Cử nhân

P. Giám đốc

3.Nguyễn Văn Cường

Cử nhân

Chuyên viên

4.Trần Quan Huy

Cử nhân

Chuyên viên

 

X.   KHOA CƠ BẢN:

1.Nguyễn Ngọc Ái

Thạc sỹ

Trưởng khoa

2.Trần Thị Yến

3.Trần Văn Hai

Cử nhân

Cử nhân

Trưởng Giáo vụ khoa

Giáo vụ khoa

 

XI.   KHOA KINH TẾ:

1.Phan Thị Mỹ Hạnh

Thạc Sỹ

Phụ trách khoa

2.Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Cử nhân

Giáo vụ khoa

 

XII.   KHOA KỸ THUẬT:

1.Hà Mai Dung

Tiến sỹ

Trưởng khoa

2.Nguyễn Khang

Thạc sỹ

P.Trưởng khoa

3.Nguyễn Cao Duy Thuyết

Cử nhân

Giáo vụ khoa

 

XIII.    BAN THANH TRA VÀ PHÁP CHẾ:

1. Nguyễn Văn Hãnh

Cử nhân

Trưởng ban

 

 

Hình ảnh - Đội ngũ lãnh đạo nhà trường

 

Hình ảnh - Đội ngũ giảng viên của nhà trường

 

 

Nơi nhận:

- HĐQT, BGH

- Các Phòng, Khoa

- Lưu HCTH

 

 

                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

ThS. Nguyễn Việt Dũng...............