TRƯỜNG TRUNG CẤP SÀI GÒN - SAIGON COLLEGE


(Tên cũ: TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN)
Khai giang lop moi Tuyen sinh 2023 Tuyen sinh

Hỗ trợ trực tuyến

Thông tin tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH TRUNG CẤP NĂM 2023

xem thêm

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRUNG CẤP NĂM 2023

xem thêm

Tuyển sinh các lớp sơ cấp và ngắn hạn năm 2022

xem thêm

Đối tác

Giới thiệu

TRANG TIN HỖ TRỢ HỌC SINH - SINH VIÊN (07/04/2014)

 

 

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM HỖ TRỢ HSSV

I.CHỨC NĂNG:

Trung Tâm hỗ trợ HSSV trực thuộc phòng công tác HSSV có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tư vấn nơi kiến tập, thực tập, tư vấn việc làm, học nghề, chế độ chính sách, tổ chức dạy nghề, giới thiệu và cung ứng việc làm thêm cho HSSV. Cung cấp thông tin thị trường lao động và việc làm cho HSSV toàn trường.

II.NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM

- Tổ chức và quản lý vấn đề kiến tập, thực tập của HSSV toàn trường.

- Tổ chức thực hiện công tác tư vấn giới thiệu việc làm cho người học, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho các đơn vị có nhu cầu.

- Phối hợp các các đơn vị chức năng khảo sát tình trạng việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp, theo dõi phản hồi của các đơn vị tuyển dụng sinh viên của trường và phản hồi của sinh viên được trung tâm giới thiệu đến làm việc.

- Chịu trách nhiệm nhận các thông tin tuyển dụng từ các đơn vị trong và ngoài khu vực TP.HCM để chuyển tải đến HSSV.

III. QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM:

- Tổ chức và quản lý vần đề liên quan đến kiến tập và thực tập của HSSV toàn trường.

- Tổ chức các hoạt động giới thiệu việc làm, hội chợ việc làm được giao.

- Tổ chức giới thiệu việc làm, khảo sát và giới thiệu các chương trình đào tạo ngắn hạn hữu ích giúp HSSV ra trường dễ xin việc và làm được việc.

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên theo nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng để tiến hành thỏa thuận các hợp tác về giới thiệu nơi thực tập, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp.

- Được thu và sử dụng các khoản phí mà các doanh nghiệp tài trợ cho Trung tâm đúng mục đích. Tuyệt đối không thu phí phục vụ của HSSV nhằm thực hiện đúng mục tiêu hỗ trợ cho HSSV toàn trường.

IV. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC QUAN TÂM:

Trung tâm hỗ trợ HSSV sẵn sàng hỗ trợ các bạn thuộc các đối tượng sau đây:

- Sinh viên là bộ đội xuất ngũ được giảm học phí tới 30% trong suốt khóa học.

- Sinh viên đang là công nhân đi học được giảm học phí 30%

- Sinh viên thuộc các đối tượng chính sách theo quy định nhà nước được giảm học phí từ 10 - 30%.

- Sinh viên cần vay vốn ngân hàng (Sẽ được hỗ trợ thủ tục)

- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được xem xét gia hạn thời gian nộp học phí hoặc cho phép nợ học phí tới khi ra trường làm việc sẽ nộp sau.

- Giải quyết linh động đảm bảo quyền lợi học tập chính đáng cho các đối tượng HSSV khó khăn khác...

- Liên tục giới thiệu việc làm thêm, việc bán thời gian tại trang web và tại các bản tin việc làm của Trường.

V.GIỚI THIỆU BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỖ TRỢ HSSV:

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Thầy Nguyễn Cao Duy Thuyết

Điện thoại: 0933 04 1919

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Thầy Nguyễn Văn Mika

Điện thoại: 0919083000

CHUYÊN VIÊN TRUNG TÂM

Thầy Đào Trọng Kha

Điện thoại: 0908038277

CHUYÊN VIÊN TRUNG TÂM

Cô Trần Thị Yến

Điện thoại: 0985014002


 

 

ĐI ĐẾN TRANG THÔNG TIN VIỆC LÀM CHO HSSV (CẬP NHẬT LIÊN TỤC)